Gradonačelnik Trebinja održao je sastanak u Gradskoj upravi sa profesorima fizičkog vaspitanja i sporta vezano za osnivanje i organizaciju ranije najavljene Škole sporta.

Kako je gradonačelnik Petrović objasnio, primarni cilj je aktivirati što više djece školskog uzrasta da počnu da se bave sportom, odnosno da se djeca koja do sada nisu bila uključena u sportske aktivnosti podstaknu na rekreativno, ali i potencijalno profesionalno bavljenje sportom.

U Školi sporta, kako je zaključeno na sastanku, trebale bi biti angažovane isključivo osobe koje su stručno osposobljene za rad sa djecom u sportu – prvenstveno lica koja imaju potrebne kvalifikacije, a nalaze se na evidenciji biroa za zapošljavanje – rekao je gradonačelnik Trebinja.

On je dodao da sportske aktivnosti imaju nemjerljiv značaj za djecu, odnosno za njihov pravilan psiho-fizički razvoj, pa će kao podsticaj roditeljima da svoju djecu upišu u Školu sporta biti i jedna besplatna godina, tokom koje će djeca imati priliku da se upoznaju sa različitim sportovima i zajedno sa profesorima prepoznaju ono što njima najviše odgovara.

Na sastanku su se složili da je uz sve pomenuto, neophodno uključiti i stručni tim ljekara i fizioterapeuta koji će procijeniti i pratiti fizičko stanje svakog djeteta. U tom smislu, gradonačelnik će uskoro pozvati Dom zdravlja Trebinje da u okviru Škole sporta periodično organizuje i besplatne preglede djece.

Osnivač Škole sporta je Grad Trebinje koji će obezbijediti sve neophodne resurse i potrebnu opremu za početak rada – istakao je na kraju sastanka gradonačelnik Trebinja.

Izvor: Grad Trebinje