U četvrtak, 16. 05. 2019. godine, sa početkom u 13 časova, dr Dragoslav Banjak, predsjednik Skupštine grada Trebinja, održaće na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje predavanje na temu: Primjena multivarijantnih statističkih tehnika u naučnim istraživanjima.

Dr Dragoslav Banjak odbranio je doktorsku disertaciju na Rudarsko-geološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na Departmanu za hidrogeologiju.

Autor je brojnih naučnih radova i učesnik je u značajnom broju projekata.

Recenzent je u prestižnom međunarodnom naučnom časopisu Hydrological Sciences Journal.  Član je međunarodnog udruženja hidrogeologa (IAH).

Pozivaju se svi zainteresovane da prisustvuju predavanju.

 

HP, maj 2019.