Позивају се сва лица и привредни субјекти на подручју Града Требиња уколико обављају неку привредну дјелатност без прибављене регистрације рјешења или одобрења за рад, да до 31.01.2017. године започну процес регистрације дјелатности у надлежним органима и институцијама.

 

Након истека наведеног рока надлежне инспекције Града Требиња ће по службеној дужности вршити контроле нерегистрованих радњи и предузети законом предвиђене мјере

Извор: Град Требиње