Već tri godine OŠ „Sveti Vasilije Ostroški“ u Trebinju koristi elektronski dnevnik.

 

Ovo je jedna od 24 osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj koje su uključene u EDUIS projekat čiji su nosioci Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske i Lanako informacione tehnologije.

Isksutvo ove trebinjske osnovne škole, kada je o ovom dnevniku riječ, pozitivno je.

Elektronski dnevnik omogućava lakše i kontinuirano praćenje rada učenika, bolju saradnju prosvjetnih radnika i roditelja, poručuju iz OŠ „Sveti Vasilije Ostroški“. Kažu da je ovaj sistem zaživio i da je prihvaćen od nastavnog kadra i roditelja.

Nevenka Ninković, zemjenik direktora ove škole, kaže da primjena elektronskog dnevnika ne znači da roditelj ne treba da dolazi nego je to još jedan vidbolje komunikacije, te da su iskustva veoma pozitivna.

-Prednost elektronskog dnevnika je u tome da roditelji brzo mogu da vide sve promjene,e da su stalno informisani i samim tim mogu brzo da intervenišu, navela je Ivana Čorlija, amdinistrator el. dnevnika u OŠ „Sveti Vasilije Ostroški“ uTrebinju.

Roditelji su zadovoljni mogućnošću da i na ovaj način imaju uvid u ocjene i izostanke svog djeteta.

I pored brojnih pozitivnih strana elektronskog dnevnika, roditelji koji koriste ovu mogućnost poručuju da je neophodno i dalje ostati u direktnom kontaktu sa razrednim starješinama i na taj način imati kompletnu sliku o školskom uspjehu i ponašanju djeteta.

Iz OŠ „Sveti Vasilije“ poručuju da i inače idu ukorak sa informacionim tehnologijama, što dovodi do postizanja boljih rezultata i kvalitetnije nastave.

Elektronski dnevnik u Trebinju koristi i Centar srednjih škola.

Izvor: RTRS