Implementacija projekta „Razvoj međunarodnog turističkog koridora Hercegovine i zaštita okoline“ odvija se po usvojenom akcionom planu za 2014. godinu, koju sprovodi JICA stručni tima (Japanska agencija za razvoj).

U toku je realizacija aktivnosti na razvoju turističkog proizvoda, u okviru koje su održane tri radionice sa izabranim proizvođačima kojima Je prezentovana mogućnost korištenja lokalnih resursa kao i iskorištavanje nus-proizvoda.

Ovaj stručni tim je u periodu održavanja radionica posjetio nekoliko proizvođača kako bi se bolje informisali o resursima, proizvodima i nus-proizvodima.

Na današnjem sastanku stručnjaka za razvoj turističkog proizvoda JICA tima g-dina Masato Kuroda sa predstavnicima Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Grada Trebinje, predstavljena je nova ruta koja povezuje Mostar –Stolac-Ljubinje-Trebinje sa Dubrovnikom i Kotorom i obrnuto.

Takođe je razgovarano o istraživanju mogućnosti korištenja resursa nus-proizvoda kao nove poslovne prilike za mlade ljude.

Izvor: Grad Trebinje