U proteklim danima počela je realizacija projekta „Zeleni ekonomski razvoj – povećanje efikasnosti u javnim objektima na području BiH“. Realizacija projekta obuhvata ugradnju centralnog grijanja u vrtiću „Naša radost“ u Gorici. Mjera povećanja energetske efikasnosti objekta podrazumijeva rekonstrukciju sistema grijanja kroz mjere izgradnje kotla za grijanje na pelet i grejnih tijela.Radovi na ovom projektu će trajati u narednih desetak dana.

 

Služba za lokalno ekonomski razvoj, investicije i energetsku efikasnost je aplicirala za navedeni projekat finansiran od strane Švedske razvojne agencije (SIDA) i UNDP-a. Vrijednost projekta iznosi 33 000 KM.

Svrha projekta je povećanje energetske efikasnosti objekata realizacijom identifikovane mjere energetske efikasnosti. Pored energetskih ušteda koje su cilj projekta, obezbijediće se dobri uslovi za odgoj djece koja su glavni korisnici ove ustanove.

Izvor: Grad Trebinje