Ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske dr Jasmin Komić otvoriće sutra, 5. juna, u 14 časova dvodnevnu 5. Matematičku konferenciju Republike Srpske koja će biti održana na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 

 

Na konferenciji će učestvovati oko 80 univerzitetskih profesora iz regiona, a naučni radovi biće izloženi u šest sekacija: Algebra i geometrija, Analiza, Primjenjena matematika, Vjerovatnoća i statistika, Istorija, filozofija i nastava matematike i Studentska sekcija.

Glavni cilj konferencije je da na jednom mjestu okupi naučnike, profesore, prosvjetne radnike, ali i sve zainteresovane studente i istraživačke grupe koji žele predstaviti rezultate svoga istraživanja.

Pored toga, organizatori žele da daju doprinos popularizaciji matematike kao naučne discipline, unapredjenju nastave matematike i otvaranju novih vrata za primjenu matematike u drugim naučnim i tehničkim disciplinama.

Uvodničar konferencije je prof. dr Stevo Todorčević (Univerzitet u Torontu, Toronto; Matematički institut SANU, Beograd; Nacionalni centar za naučna istraživanja, Pariz) koji će govoriti o rezultatima i primjeni teorije Ramseja.

Konferenciju organizuju Društvo matematičara i informatičara Istočne Hercegovine Trebinje – Euklid, Društvo matematičara Republike Srpske, Filozofski i Fakultet za proizvodnju i menadžment Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Zatvaranje konferencije je u subotu, 6. juna, u 12 časova.

Izvor: ues.rs.ba