U Skupštini grada Trebinje danas je održano 42. zasjedanje na kome su usvojene sve tačke predloženog dnevnog reda.

Odbornici su usvojili Nacrt rebalansa budžeta grada Trebinja za 2016. godinu, kao i Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Trebinja za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine.

Na dnevnom redu se našao i Izvještaj o korištenju sredstava budžetske rezerve za prvih šest mjeseci ove godine, koji je takođe odlukom odbornika gradskog parlamenta usvojen.

Prijedlog odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada uvršten je naknadno u okviru integrisanog dnevnog reda koji je Skupština usvojila.

U radu na sjednici ni danas nisu učestvovali opozicioni odbornici.

ž

Izvor: Grad Trebinje