Na forumu protiv diskriminacije, koji je u Trebinju organizovala Misija OEBS-a u BiH, bilo je riječi o sprovođenju Zakona o zabrani diskriminacije u BiH i izazovima sa kojima se suočavaju gluva i nagluva lica.

Službenik za pitanja slobode medija i ljudskih prava u misiji OEBS-a Zlatan Musić rekao je da je cilj ovog foruma bio da se upoznaju predstavnici nevladinog sektora i medija o tome kako bolje izvještavati o pitanjima diskriminacije.

On je pozvao medije da prilagode svoj program licima sa oštećenim sluhom.

„Osobe sa oštećenim sluhom nisu u stanju da prate dnevni program medija, a pogotovo na javnim RTV servisima, gdje bi trebalo da dobijaju svakodnevne informacije“, rekao je Musić.

On je pozvao medije i da izvještaju o pitanjima diskriminacije na način kojim će u fokus staviti ljudska prava, životne priče i stalno govoriti o problemima sa kojima se susreću lica koja žive na marginama društva.

Odbornica Skupštine grada Trebinja i osoba sa invaliditetom Milica Ijačić rekla je da lica sa invaliditetom još nisu dovoljno prisutna u medijskom izvještavanju.

„Naslovi poput `Iako je vezana za kolica…`, `Iako je slijepa osoba..` i slično nisu dobro napisani i nije lijepo na taj način isticati nečiju fizičku karakteristiku i invalidnost, a da se ne istaknu kvaliteti te osobe. Kvaliteti moraju uvijek biti ispred“, kaže Ijačić.

Sastanaku su prisustvovali predstavnici Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, nevladinih organizacija i udruženja koja se bave pitanjima zaštite ranjivih kategorija stanovništva, te gradskih centara za socijalni rad i besplatne pravne pomoći i Crvenog krsta.

 

 

 

 

Izvor: SRNA