U Gradskoj upravi Trebinje juče je održan četvrti sastanak Foruma za građanske inicijative uspostavljen u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD.

Na sastanku su definisane inicijative iz oblasti društvene brige o djeci i omladini za koje će građani u narednom periodu da glasaju, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Inicijativa koja bude imala najviše glasova biće finansirana kroz projekat ReLOaD.

Forum za građanske inicijative ima zadatak da, naslanjajući se na strukture dijaloške platforme u okviru projekta „Dijalog za budućnost“, radi na prepoznavanju problema i potreba građana u gradu Trebinju, definisanju prioriteta te provođenju aktivnosti na realizaciji konkretne građanske inicijative koja će doprinijeti poboljšanju u lokalnoj zajednici.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

 

 

Izvor: Grad Trebinje