Током прошле вечери отклоњен је квар на водоводном систему који снабдијева градска насеља Требиња и у току ноћи је дошло до нормализације стања у водоснабдијевању.

Од петка су се у Требињу  десиле три хаварије на главној транспортној водоводној цијеви која повезује извориште Врело око са центром града. Великим напорима запослених у АД „Водовод“ Требиње посљедњи квар је отклоњен прошле вечери.

Као разлог због којих су се десили кварови наводи се дотрајалост водоводног система, који је изграђен 1974. године, а директор требињског „Водовода“ Спасоје Радовић најавио је јуче скору градњу алтернативног правца снабдијевања града са изворишта Врело око, који би омогућио квалитетну санацију постојећег.

 

ХП, децембар 2017.