U Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Trebinju od ponedjeljka, 13. oktobra, biće organizovan produženi boravak za djecu nižih razreda uz mogućnost jednog obroka, potvrdio je danas novinarima direktor ove obrazovne ustanove Darko Jegdić.
Jegdić kaže da je zainteresovanost roditelja veoma velika i da je ovo jedina škola na području istočne Hercegovine koja ima produženi boravak, čime je ova obrazovna ustanova još jednom dokazala da ide u korak s vremenom i da ne zaostaje u naprednim projektima za dobrobit djece koji se realizuju i većim gradovima.

On je napomenuo da je boravak besplatan, te dodao da će vrijeme rada produženog boravka biti od od 6.30 do 17.30 časova, a da će sa djecom u dvije smjene raditi dva nastavnika i jedan pedagog.

„U okviru produženog boravka biće obezbijeđen i ručak za onu djecu koja to budu željela, a hrana koja je raznovrsna spremaće se u Đačkom domu“, rekao je Jegdić i napomenuo da je cijena jednog obroka četiri KM.

On kaže da je preoduženi boravak neobavezan oblik vaspitno-obrazovanog rada sa učenicima izvan redovne nastave, što podrazumijeva organizovan rad sa učenicima prije i poslije nastave.

„S obzirom da naša škola radi u dvije smjene i da ima međusmjenu interes nam je da usluge zbrinjavanja djece pružamo za vrijeme rada njihovih roditelja, kako bi olakšali i jednima i drugima“, istakao je Jegdić i napomenuo da nije tačno određeno vrijeme kada roditelji treba da dovedu djecu, već da će to oni samo odlučiti u skladu sa potrebama.

On kaže da će učenicima u produženom boravku biti omogućeno organizovano učenje, vježbanje, igranje, druženje, odmor, rekreacija i slobodne aktivnosti, te napominje da će ovaj boravak koristiti učenici prvog, drugog i trećeg razreda.

Jegdić dodaje da su za potrebe produženog boravka adaptirane tri prostorije i to za učenike, nastavni kadar i trpezarija za ručak, ističući da su sve tri prostorije jedna do druge, u izdvojenom dijelu unutar objekta za koje postoji poseban ulaz, tako da se neće ometati redovna nastava.

Jegdić kaže da će resorno ministarstvo snositi troškove rada nastavnog osoblja, a da će se u održavanje produženog boravka uključiti škola, privatni preduzetnici, te da će biti upućen i zahtjev Skupštini grada da određena sredstva u budžetu budu planirana za ovu namjenu.

Roditelji su sa oduševljenjem prihvatili ovu novinu u školi, ističući da to predstavlja sigurnost i za dijete i za roditelje, te da ih na ovaj način sklanjaju sa ulica ili ispred računara.

Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ je sa 1.151 učenikom među najbrojnijim u Republici Srpskoj

Izvor: Srna, Foto: google.com