Dio objekta nove autobuske stanice u Trebinju funkcionisaće po principu autobuskog stajališta sa koga će polaziti i na koji će dolaziti autobusi u međugradskom i gradskom saobraćaju, navoidi se u odluci gradonačelnika Trebinja.

Kako je predviđeno ovom odlukom, taksi stajališta na prostoru nove autobuske stanice će biti stavlјena u funkciju, umjesto taksi stajališta koja su bila određena na prostoru gradskog parkinga u Nјegoševoj ulici.

„Ova Odluka je privremenog karaktera i primjenjivaće se do konačne kategorizacije objekta nove autobuske stanice u Trebinju i usvajanjem izmjena i dopuna Odluke o bezbjednosti saobraćaja. Stupanjem na snagu ove odluke stavlјa se van snage Odluka iz 2007.godine, kojom je dio gradskog parkinga u ulici Nјegoševa određen kao autobusko stajalište, a tom prostoru se vraća osnovna namjena – gradski parking“, precizirano je odlukom.

Izvor: Grad Trebinje