Obavještavaju se svi vlasnici ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Trebinja koji imaju istaknute ljetne bašte da će u naredenim danima odsjek Кomunalne policije pri Odjeljenju za inspekcijske i poslove komunalne policije vršiti kontrole posjedovanja lokacijskih uslova koji su obavezni za isticanje bašti.

U obaještenju se napominje da je visina kazni za neposjedovanje lokacijskih uslova 1.000 КM, te se mole privredni subjekti da lokacijske uslove uredno drže u svojim objektima i prilkom kontrole uredno pruže na uvid inspekcijskom organu koji će vršiti kontrole kako ne bi bili novčano sankcionisani.

 

Izvor: Grad Trebinje