Postupak izbora projektanta za izgradnju zajedničke zgrade pravosudnih organa u Trebinju je završen, a u toku je procedura sklapanja ugovora o izvođenju glavnog projekta čija je vrijednost 1,4 miliona evra, rekao je predsjednik Okružnog suda u Trebinju Bojan Stević.
Stević očekuje da do kraja maja bude završen glavni projekat ovog kapitalnog objekta za Trebinje i cijelu Hercegovinu, koji će se na 2.200 metara kvadratnih nalaziti na mjestu sadašnjeg vatrogasnog doma.

Na tradicionalnom godišnjem prijemu za novinare Stević je istakao da će se projekat biti finansiran iz IPA fondova u okviru projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa. Projekat vodi Visoki sudski i tužilački savjet BiH, a sredstva za izradu projektne dokumentacije obezbijedile su Norveška i Švedska.

On kaže da će nakon izgradnje ovog troetažnog objekta Osnovni i Okružni sud, kao i Tužilaštvo dobiti bolje uslove za rad, a zadovoljiće i sve uslove modernog pravosuđa.

„U zgradi su predviđene posebne sudnice Osnovnog i Okružnog suda sa svim modernim uređajima koji će omogućiti svjedočenje putem linka, dovoljan broj prostorija za sudije i ostale zaposlene, prostorije za advokate, tužioce i za sudsku policiju, tako da ćemo imati sve uslove da rad pravosudnih organa bude portpuno efikasan“, rekao je Stević.

On je napomenuo da su zgrade Okružnog i Osnovnog suda stare stotinjak godina.

Prelaskom u zajedničku zgradu pravosudnih organa zgrada Osnovnog suda bi bila oslobođena i u njoj bi trebalo da budu smješteni Privredni sud, Pravobranilaštvo i Služba pravne pomoći, tako da bi svi organi pravosuđa bili na dvije lokacije, udaljeni pedesetak metara.

Lokaciju za novu zgradu obezbijediće grad Trebinje.

Stević je podsjetio da je u toku 2015. godine riješeno ukupno 1.355 predmeta, od čega se na 612 može uložiti pravni lijek.

„Ukupan kvalitet rada Okružnog suda u Trebinju za 2015. godinu iznosi 89,90 odsto u odnosu na predmete koji su vraćeni sa Vrhovnog suda Republike Srpske u postupcima po pravnim lijekovima, dok je ukupan kvalitet rada u odnosu na predmete na koje se može uložiti pravni lijek iznosio 97 odsto“, rekao je Stević.

On je napomenuo da je u 2015. godini došlo do smanjenja broja neriješenih predmeta u odnosu na prethodnu godinu, ističući da je na kraju 2014. bilo ukupno 497 neriješenih predmeta, a na kraju 2015. – 308.

Izvor: Srna