Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Kulturnim centrom Trebinje u subotu, 9. septembra 2017. godine organizuje izložbu “Collegium Artisticum 2017” u Trebinju.

Godišnja izložba arhitekture u BiH Collegium Artisticum ima tradiciju dugu preko 50 godina, a ove godine obuhvata 32 najznačajnija ostvarenja, koja su se izdvojila nakon selekcije članova stučnog žirija.

Članovi komisije za selekciju i kritiku radova ove godine su bili Maroje Mrduljaš – arhitekta, kritičar arhitekture i dizajna i kustos iz Zagreba, Simon Hartmann – arhitekta osnivač studija HHF Architects u Baselu i predavač na ETH Basel od 2002 do 2007 i Lada Maglajlić – arhitekta, dizajner enterijera i  autor pozorišnih i filmskih scenografija u BiH.

Osnovni cilj ove izložbe je valorizacija i promocija najkvalitetnijih arhitektonskih ostvarenja u BiH. Lokalnoj publici bi posebnu pažnju mogla privući dva projekta koja su tematski i lokacijski vezana za Trebinje.

Program počinje u 18:30 časova prezentacijom plana aktivnosti Asocijacije arhitekata u BiH, te se nastavlja prezentacijom sponzora izložbe, a zaključuje otvaranjem izložbe u 20:00 časova.

Izložba će biti otvorena do 17.09.2017. godine. Ulaz na izložbi je slobodan.

Glavni sponsor izložbe je firma ABV sistem – jedna od vodećih firmi u oblasti montaže spuštenih plafona, pregradnih zidova i ostalih enterijerskih radova na području BiH.

Nakon završetka službenog programa planirano je koktel druženje.

Pozivamo sve arhitekte, ali i ostale zainteresovane da nam se pridruže na ovom značajnom događaju.

Više o Asocijaciji arhitekata u BiH: http://www.aabh.ba/aabh-info/o-aabh/

Više o manifestaciji Collegium Artisticum 2017: http://www.aabh.ba/novosti/reporta%C5%BEa-collegium-artisticum-2017/

 

Hercegovina Promo, septembar 2017.