A wallet is dropped on the street, we can see the person walking away unaware.

Na parkingu bazena u Bregovima u Trebinju juče je izgubljen novčanik sa novcem i dokumentima na ime Miljana Glušac.

Pronalazač se može javiti na broj telefona: 066/166-400.

 

 

 

HP, jul 2019.