U avgustu 2019. godine, gradski ekološki inspektor vršio je inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području grada Trebinja, koje se odnose na emitovanje buke iz ugostiteljskih objekata.

U skladu sa važećim propisima, gradski ekološki inspektor je za mjerenje nivoa buke koja se emituje iz ugostiteljskih objekata angažovao pravno lice ovlašteno od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Mjerenje je vršeno u skladu sa važećim propisima i po definisanim metodologijama.

Nakon dobijanja izvještaja o rezultatima mjerenja od ovlaštenog pravnog lica koje je vršilo mjerenje, gradski ekološki inspektor je izdao prekršajni nalog, naložio plaćanje troškova postupka (mjerenja) i naložio mjere za smanjenje nivoa buke subjektima nadzora kod kojih su utvrđene nepravilnosti, tj. koji su emitovali buku veću od maksimalno dozvoljene.

Inspekcija je izdala prekršajni nalog.

Kaznene mjere su u rasponu od 800 do 3.000 KM za pravno lice i od 300 do 1.000 za odgovorno lice, dok je za fizičko lice i ugostitelje kao preduzetnika kazna od 400 do 500 KM.

Ovo je prvi put da je korišćen mjerač buke na području Trebinja od strane ovlašćenog pravnog lica, a slične kontrole nastaviće se i u narednom periodu.

 

HP, septembar 2019.