Rekonstrukcija gradskog parka u Trebinju počela je prije tri mjeseca, a osim infrastrukture velike zahvate moralo je da pretrpi i zelenilo.

Sječa dvadesetak stabala i ukrasnog bilja u parku naišla je na podijeljena mišljenja. Nadležni kažu da je to bilo neizbježno, a umjesto starih biće zasađena nova stabla.

Gradski park je veliko gradilište. Rade se nove pješačke staze, novi sistem za navodnjavanje, a u planu je i postavljanje video nadzora. Da park treba rekonstrukciju bilo je odavno jasno, sječa velikog broja stabala bila je pomalo neočekivana, ali i neizbježna, tvrde nadležni.

Stevan Bekan, direktor JU za ekologiju i bezbjednost, kaže da je bilo nepohodno ukloniti dvadesetak stabala za koje je utvrđeno da svojim stanjem ne zadovoljavaju i da je prijetila opasnost od njihovog rušenja.

Sadnju stabala na ovom prostoru prije skoro jednog vijeka počeo je Jovan Dučić, želeći da Trebinju podari zelenu oazu kakve je viđao u evropskim gradovima. Građani očekuju da novi izgled gradskog parka bude autentičan i još ljepši.

Sve korake oko obnove zelenila u parku vodiće stručnjaci, u skladu sa detaljnim projektom koji treba da ponudi spoj mediteranskih i kontinentalnih vrsta, karakterističnih za ovo podneblje.

Park se prostire na oko 28 hiljada kvadratnih metara u centru grada, a planirano je da do proljeća svi radovi budu završeni.