Grad Trebinje ponudio je vlasnicima objekata u užem centru grada učešće u troškovima sanacije fasada maksimalno sa 40 odsto ukupne cijene radova, a rok za prijavu ističe 1. decembra. 

U javnom pozivu za sufinansiranje uređenja fasada iz granta planiranog u ovogodišnjem budžetu grada u ukupnom iznosu od 30.000 KM navedeno je da pravo na korišćenje ovih sredstava imaju vlasnici objekata u ulicama Jovana Dučića, Njegoševoj, Vojvode Stepe Stepanovića, Beogradskoj, Vuka Karadžića, Preobraženjskoj i Svetosavskoj.

“Prednost za dodjelu sredstava iz granta imaće fasade koje su u takvom stanju da ugrožavaju bezbjednost građana, odnosno one koje su u toliko lošem stanju da izuzetno narušavaju izgled grada”, navodi se u javnom pozivu.

Vlasnici objekata zainteresovani za sufinansiranje dužni su da obezbijede minimalno 60 odsto potrebnog iznosa sredstava za sanaciju, dok se učešće Grada Trebinja odnosi na kupovinu materijala potrebnog za radove na fasadi.

“Grad će odobreni iznos sredstava iz granta doznačiti na račun dobavljača koji sa aplikantom ima sklopljen ugovor o nabavci materijala za sanaciju fasade”, precizirano je u javnom pozivu.

Nakon isteka roka za prijavu posebna komisija, koju će imenovati gradonačelnik, ocjenjivaće aplikacije i odabrati objekate za sufinansiranje sanacije.

Izvor: SRNA