Tri građevine u BiH proglašene su nacionalnim spomenicima na sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika koja je održana juče u Sarajevu.

Komsija je donijela odluku o proglašenju tri dobra nacionalnim spomenicima BiH a to su Stambena zgrada u ulici Franjevačka br. 2 u Sarajevu (istorijska građevina), džamija Dživar u Donjem Čičevu kod Trebinja (istorijska građevina) i Jalska (Mehmed-agina, ili Kizler, djevojačka, Hafiz-hanumina) džamija sa haremom u Tuzli (istorijska građevina).

Pored toga, Komisija je donijela odluke o neispunjavanju kriterija za proglašenje određenih dobara nacionalnim spomenicima BiH a to su Ahmed-dedino turbe u Banjaluci, džamija u Gornjem Lukavcu (Donji džemat), džamija u Gornjem Lukavcu (Gornji džemat), džamija Međiđa Donja, džamija Međiđa Gornja, džamija Biberovo Polje, sve tri sa područja opštine Gradačac.

Komisijom je predsjedavao prof. dr. Amir Pašić, Radoje Vidović i Goran Milojević su članovi komisije.

Izvor: Nezavisne novine