Srpska pravoslavna Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska raspisala je konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje uređenja šire zone kompleksa Hercegovačke Gračanice na Crkvini u Trebinju, gdje je dnevni sezonski kompleks potrebno projektovati za 3.500 korisnika i posjetilaca.
Kako je navedeno u obavještenju na zvaničnom sajtu Eparhije cilj konkursa je bolje fizičko, funkcionalno i oblikovno povezivanje prostora sa urbanim
jezgrom Trebinja, te oživljavanje lokacije i uvođenje novih sadržaja, kako duhovnih, tako i kulturnih i turističko‐ugostiteljskih.

Svi postojeći objekti na Crkvini, izuzev crkve, zvonika, crkvenog doma i prodavnice su predviđeni za uklanjanje, a kompleks se namjenski može podijeliti u više cjelina.

Predviđena je privatna zona koja podrazumijeva duhovne i monaške bogoslužbene prostore, a zonu posjete bi činili prostori predviđeni za vjernike, posjetioce i turiste: galerija, biblioteka, akademija, hotel, hostel, restoran, prodavnice i suvenirnica, knjižara…

Predviđeno je uvođenje i proširenje kapaciteta monaških kelija i apartmana za visoke zvanice i delegacije, s tim da ti kapaciteti budu u neposrednoj blizini postojećih srodnih sadržaja i da sa njima čine cjelinu.

Na Crkvinije 2000. godine izgrađen hram Hercegovačka Gračanica – posvećen Presvetoj Bogorodici, u kome je sahranjen pjesnik Jovan Dučić, po želji koju je iskazao testamentom.

Pjesnikova želja je bila da bude sahranjen u Trebinju, tako da su njegovi posmrtni ostaci preneseni iz Amerike u Hercegovačku Gračanicu u oktobru 2000. godine. Ktitor hrama je Branko Tupanjac, biznismen iz Čikaga, koji je rođen u Bileći.

Osim hrama, koji je stilska i oblikovna kopija manastira Gračanice sa Kosova i Metohije, u sklopu kompleksa se nalazi zvonik, galerija, parohijski dom, amfiteatar, česma, crkvena knjižara i suvenirnica, muzej i ljetna bašta i uređene zelene površine. Hram, kao i cijeli kompleks, može se vidjeti sa svake tačke grada Trebinja.

Izvor: Srna, Foto: HP