Imajući u vidu veoma visoke ljetne temperature kao i isušenost trave i niskog rastinja, koji pogoduju nastanku požara, Policijska uprava Trebinje apeluje na građane da budu odgovorni i maksimalno oprezni prilikom paljenja korova, smeća, te uopšte paljenja vatre na otvorenom prostoru, kako ne bi došlo do požara i nekontrolisanog širenja vatre.

Takođe, apelujemo na građane da spaljivanje korova i drugog gorivog materijala čine na odgovoran nači, samo u vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama, koje se mogu kontrolisati. Pri spaljivanju korova i drugog zapaljivog materijala potrebno je ugasiti ostatke nesagorenih materija, kako bi se spriječilo njihovo raznošenje vjetrom i pojava nekontrolisanog gorenja.

Odlukama opština propisano je zabranjeno paljenje vatre: na otvorenom u periodu od 01.05. do 01.10., u urabanom području grada, u blizini građevinskih objekata u izgradnji, u blizini otvorenih skladišnih prostora, u blizini složenog sijena, slame, lisnika, u putnom ili dalekovodnom pojasu, u polju za vrijeme sazrijevanja i skidanja ljetnine.

Oni koji ne preduzmu mjere predostrožnosti prilikom paljenja vatre, i izazovu materijalnu štetu, te ugroze živote i zdravlje ljudi, Policijska uprava Trebinje će sankcionisati u skladu sa važećim zakonskim propisima.

HP, jul 2019.