U Trebinju je održana prva javna rasprava o Nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi . Predstavnici opština istočne Hercegovine iznijeli su niz primjedbi na ponuđeni nacrt. Zajednička zamjerka odnosi se na kriterijum prema kojem se određuje broj zaposlenih u loklanoj upravi..

 

Kriterijum da lokalne uprave mogu imati jednog zaposlenog na hiljadu stanovnika nije se svidio predstavnicima hercegovačkih opština. Ako taj kriterijum ne bude izmijenjen, većina lokalnih zajednica biće suočena sa problemom viška zaposlenih.

– Sigurno bi bilo 145- 150 viška, a sa manjim brojem ljudi nemoguće je voditi devet odjeljenja, rekao je Neđo Ćebedžija, zamjenik gradonačelnika Trebinja.

V.D. načelnika Odjeljenja za opštu upravu opštine Bileća Dušan Vujović dodao je da ako ostane ovaj kriterijum tri na hiljadu, imaće 45 ljudi viška.

Šta sa viškom radnika i ko će finasirati njihove otpremnine? Nacrt zakona to stavlja na teret opštinama. Prema planu resornog ministarstva novi Zakon trebalo bi da stupi na snagu 1. novembra ove godine, a opštine i gradovi do kraja 2017. trebalo bi usklade broj zaposlenih sa zakonskim propisima.

Ovakvi pripisi posebno će ugroziti male i nerazvijene opštine- tvrde njihovi predstavnici.

– Doći ćemo u problem da ono što je propisano ne može da funkcioniše, istakao je Vukašin Popović, sekretar SO Ljubinje.

Načelnik opštine Istočni Mostar Radovan Palavestra naglasio je da će po ovom zakonu male opštine biće još manje, a velike još veće.

Već prva javna rasprava pokazala je da će se o Nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi, još mnogo raspravljati. Slijede javne rasprave u drugim regijama, a onda i ona presudna, skupštinska.

 

Izvor: RTRS