Fudbalski klub /FK/ „Leotar“ postaće akcionarsko društvo, a sva pravna i fizička lica moći će da ulažu u njegove akcije, čija će nominalna vrijednost biti 1.000 KM po akciji, rekao je Srni potpredsjednik ovog kluba Milan Tomanović.

On je rekao da će zainteresovanim ulagačima na raspolaganju biti 3.000 akcija, čija je ukupna knjigovodstvena vrijednost tri miliona KM.
Tomanović kaže da će ulagači kupovinom akcija steći upravljačka, odnosno glasačka prava.

Prema njegovim riječima, članovi Skupštine Fudbalskog kluba „Leotar“ biće svi ulagači koji kupe po 30 akcija, dok će oni koji imaju po jednu akciju, njih 30, moći da se udruže i delegiraju svog predstavnika u Skupštinu kluba.

On je naveo da svi povjerioci FK „Leotar“ imaju pravo da priznata dugovanja prema ovom klubu konvertuju u upravljačka, odnosno glasačka prava, koja se stiču u zamjenu za otpis potraživanja prema klubu.

„Glasaće se na principu elektorskog glasa, gdje će svako ko ima 30 akcija ili predstavnik 30 akcionara, imati pravo na jedan glas“, rekao je Tomanović, dodajući da će akcionar koji bude imao 60 akcija imati pravo na dva glasa u Skupštini.

Time će, prema novom statutu kluba, članovi Skupštine imati priliku da budu birani u organe kluba, osim na mjesta članova upravnog i nadzornog odbora i menadžmenta kluba.

Ponude za kupovinu akcija mogu se dostaviti od 15. septembra do 15. novembra ove godine i od 16. novembra do 16. marta 2017. godine.

Tokom prve ponude zainteresovani mogu da ulože u najviše 30 akcija, a ukoliko „mali“ unosioci ne iskažu interesovanje tokom 60 dana prve ponude, u drugoj ponudi koja će da traje 120 dana, zainteresovani upravljači moći će da kupe neograničen broj akcija.

Izvor: Glas Srpske/Srna