Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da nivo javne potrošnje više ne može opterećivati privredu, što znači da neće biti više novog zapošljavanja.

Govoreći o prijedlogu ekonomske politike za 2015. godinu, Tegeltija je naveo da će se raditi na rasterećenju privrede s ciljem da se stvore sredstva koja će biti plasirana u novu proizvodnju i investicije.

Tegeltija je rekao da dostignuti nivo prava neće biti ugrožen, te da će se javna potrošnja smanjivati „kroz prirodni odliv radne snage u penziju“, odlaskom radnika u druge sektore, analizom postojećih agencija.

On je istakao da će biti promijenjeni neki propisi koji će dati veći obim mogućnosti rada Poreske uprave, naglasivši da će mnoge uprave organizacije morati da rade još više.

Podsjećajući da predloženi budžetski okvir za narednu godinu iznosi 2,033 milijardi KM, Tegeltija je naveo da prihodovnu stranu karakteriše tendencija rasta poreskih prihoda, te smanjenje neporeskih prihoda, neto zaduživanja i servisiranje duga.

Tegeltija je rekao da je rashodovna strana restriktivna, te da najveći dio čine lična primanja neznatno uvećana zbog korigovanja plata u javnom sektoru, dok su ostali izdaci na rashodovnoj strani značajno smanjeni.

On kaže da će prihodovna strana, koju čini nešto više od 1,5 milijardi KM, biti uvećana za finansiranje da bi se popunila razlika do punog budžetskog okvira, što će biti ostvareno kroz kratkoročna i dugoročna zaduživanja.

Tegeltija je istakao da je u Srpskoj trend da se više duga servisira, nego što vrši zaduživanje.

On je dodao da će se uštede postići na pozicijama grantova, otplata kredita i naknada.

 

Izvor: Srna