Mentalno zdravlje podjednako je važno kao i fizičko zdravlje, jer osobe koje su mentalno zdrave zadovoljne su sobom, pozitivne, produktivne na poslu i sposobne zasnovati porodicu, ističu psiholozi.

Danas se u svijetu obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja, a prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), mentalni poremećaji su rastući problem među adolescentima, kako u evropskim zemljama, tako i u RS.

U Zavodu za javno zdravstvo RS rekli su da je u RS tokom 2017. godine ukupno bolnički liječeno 5.729 pacijenata od bolesti iz grupe duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja.

„Liječeno je 134 djece, od rođenja do devet godina, 213 adolescenata, uzrast od deset do 18 godina i 169 mladih, od 19 do 24 godine“, istakli su u Zavodu za javno zdravstvo RS.

Prema njihovim riječima, da bi se unaprijedilo mentalno zdravlje, potrebno je raditi na prevenciji mentalnih poremećaja kod djece i adolescenata.

„Fokus bi trebalo da bude na unapređenju mentalnog zdravlja kroz prevenciju mentalnih poremećaja u periodu djetinjstva. Treba raditi na osmišljavanju i sprovođenju programa za unapređenje mentalnog zdravlja mladih, uzrasta od 14 do 18 godina“, objasnili su u Zavodu.

Dodali su da bi se ovakvim unapređenjem mentalnog zdravlja radilo na jačanju samopouzdanja adolescenata, kao i zdravih stilova života.

Aleksandar Milić, psiholog iz Banjaluke, kaže da je mentalno zdravlje kod ljudi u padu, te da mentalni poremećaji nastaju uglavnom nakon trauma.

„Da bi se mentalno zdravlje ljudi zaštitilo, potrebno je uvesti specijalnu edukaciju u škole, prije svega bitno je edukovati nastavno osoblje. Trauma ne mora biti fizička da bi naštetila mentalnom zdravlju djeteta. Ako dijete ide u školu u strahu od učiteljice, to će mu stvoriti traumu, da ne spominjemo kritikovanja i kažnjavanja kojima se pribjegava u školi“, rekao je Milić.

U Zavodu za javno zdravstvo RS kažu da, prema podacima SZO, više od 10 odsto adolescenata u evropskom regionu ima neku vrstu problema sa mentalnim zdravljem, od kojih su najčešći depresivni poremećaji.

„Evropski region uključuje zemlje sa najvišim stopama samoubistava mladih u svijetu. Samoubistvo je među vodećim uzrocima smrti mladih sa procentom od 17,6 u uzrasnoj dobi od 15 do 29 godina“, rekli su u Zavodu za javno zdravstvo RS.

Ističu da maltretiranje djece ima dalekosežne posljedice, što je uzrok skoro četvrtine mentalnih poremećaja.

„Procjenjuje se da su 18 miliona djece žrtve seksualnog zlostavljanja i 44 miliona djece žrtve fizičkih zloupotreba“, naveli su u Zavodu.

Mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje je stanje u kojem osoba ostvaruje svoje sposobnosti, može se nositi sa stresom svakodnevnog života, raditi produktivno i plodno, te pridonositi svojoj zajednici.

Na mentalno zdravlje mogu uticati mnogi faktori kao što su biološki, psihološki, socijalni, ekonomski i politički.

 

Izvor: Nezavisne novine