Na tri trebinjska fakulteta u prvom roku prepolov-ljen je broj zainteresovanih za upis u prvu godinu studija u odnosu na broj slobodnih mjesta.

Na Fakultetu za proizvodnju i menadžment, Akademiji likovnih umjetnosti i Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo prijemni ispit polagalo je ukupno 60 svršenih srednjoškolaca.

Na Fakultetu za proizvodnju i menadžment u Trebinju u sljedeću akademsku godinu planiran je upis 50 studenata na dva smjera, industrijski menadžment i industrijsko inženjerstvo za energetiku, a prijavio se 21 budući brucoš.

Prema riječima dekana Dušana Jokanovića, na smjeru industrijski menadžment mjesta ima za 15 studenata koji će se finansirati iz budžeta RS, pet studenata na sufinansiranju i dva studenta strana državljana.

Na smjeru industrijsko inženjerstvo za energetiku planiran je upis 20 studenata će biti na budžet RS, šest na sufinansiranje i dva strana državljana.

Za studente koji su sufinansiraju cijena školarine je 440 KM, a plaćanja školarine do 26 godine života oslobođena su djeca poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida prve i druge kategorije, studenti sa invaliditetom i djeca bez oba roditelja.

Na Akademiji likovnih umjetnosti planiran je upis 20 studenata prve godine na četiri studijska programa, slikanje, vajanje, grafika i grafički dizajn.

Deset studenata će se finansirati iz budžeta RS, pet će sufinansirati školovanje, a mjesta ima i za pet stranih državljana.

U prvom roku na ovu visokoškolsku ustanovu, koja radi pri Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, prijavilo se 13 studenta.

Na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo koja radi pri banjalučkom Univerzitetu za prijemni ispit u prvom roku prijavilo se 26 svršenih srednjoškolaca za dva studijska programa, a planiran je upis 50 studenata prve godine.

Svršeni srednjoškolci u prvom upisnom roku više su zaintersovani za turizam i hotelijerstvo gdje se prijavilo njih 15, dok je za poslovnu ekonomiju turističke privrede prijavljeno 11 kandidata.

Najvećih broj trebinjskih maturanata posljednjih godina na studije odlazi u Srbiju, posebno u Novi Sad.

Maturanti smatraju da je, ukoliko imaju mogućnosti, studiranje na Univerzitetima u Srbiji sigurnije, zbog akreditacija visokoškolskih ustanova u RS, pa im je studiranje u Srpskoj sve manje interesantno.

Manje prvačića

Trebinjske osnovne škole u narednoj školskoj godini imaće jedno odjeljenje manje učenika prvih razreda.

U osnovnim školama u naseljima Police i Gorica približno je isti broj prvačića kao i prošlih godina, a bez jednog odjeljenja prvačića ostala je OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” u centru grada.

Dubravka Čolović

Izvor: Srpkainfo