Sedmodnevne padavine popravile su stanje u hidroakumulacijama u Republici Srpskoj, pa su u pogon puštene sve hidroelektrane. Punim kapacitetom rade i dvije termoelektrane, pa je, pored struje za domaće potrošače, dio proizvedene enegije rasploživ i za izvoz.

Izuzetno loša hidrološka godina i kapitalni remont RiTE Ugljevik u periodu jun-septembar, uslovili su uvoz nedostajućih količina električne energije. Posljednje kiše, vratile su domaće elektrane u pogon.

„Elektroprivreda Republike Srpske je, poslije dužeg nepovoljnog perioda i smanjene proizvodnje, došla u situaciju da obezbijedi dovoljne količine električne eneegije za potrošače u Srpskoj i Distriktu Brčko, i ostvarujemo blage viškove, koje izvozimo na slobodno tržište“, izjavila je portparolka MH Elektroprivreda RS Ana Bokonjić Buha.

Iako je, od protekle sedmice, pojačan dotok vode u hidroakumulaciju „Bileća“, agregati u HE Trebinje 1 ne rade. Za proizvodnju se koristi voda iz međudotoka koji je dovoljan da sam podmiri rad HE Plat. Trenutna kota hidroakumulacije „Bileća“ je 385,6 metara, sa tendecijom rasta.

Zbog loše hidrologije, Hidroelektrane na Trebišnjici, umjesto prvobitnog plana od 1.082 gigavatčasa, proizvodnja je rebalansirana na 700 gigavatčasova. U ovoj godini proizvedeno je svega 525 gigavatčasova struje.

„Rebalans je svakako urađen, prije nekoliko mjeseci. Nadamo se da ćemo rebalansiranu vrijednost, odnosno električnu energiju, koju proizvedemo, prebaciti“, kaže Gordan Mišeljić, direktor ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d.

Usled pojačanih dotoka vode, do kraja godine, količina vode u akumulaciji „Bileća“ trebalo bi da bude na nivou planirane. Slična očekivanja su i za akumulacije HE Višegrad i Bočac. Poslije završenog kapitalnog remonta RiTE Ugljevik, u Elektroprivredi su potvrdili da je pogonska spremnost svih domaćih elektrana na visokom nivou.

 Izvor: RTRS