„Elektroprivreda RS“ od 1. januara ove godine implementira SAP informacioni sistem, koji je zamijenio preko 25 nekompatibilnih i neuvezanih informacionih sistema i time sva preduzeća povezao u jedinstven integrisani informacioni sistem, rekao je Blagoje Šupić, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove u „Elektroprivredi RS“.

 

 

On navodi da je za kvalitet implementacije SAP projekata za ovu godinu, kompanija SAP dodijelila „Elektroprivredi RS“ srebrnu medalju u kategoriji „Poslovnih transformacija“, u konkurenciji 14 projekata iz kompanija koje posluju na teritoriji Centralne i Istočne Evrope, među kojima su i kompanije iz EU.

NN: Gospodine Šupiću, kada je SAP informacioni sistem implementiran u MH ERS, odnosno kada je pušten u produkcioni rad?

ŠUPIĆ: Zbog značaja i ozbiljnosti implementacije SAP informacionog sistema „Elektroprivreda Republike Srpske“ je navedenom projektu pristupila krajnje oprezno i fazno vršila njegovu implementaciju. Prvo je 1. januara 2011. godine implemetiran pilot projekat za Matično preduzeće, „Hidroelektrane na Trebišnjici“ i „Elektrohercegovinu“. Nakon završetka testnog perioda na pilot projektu pristupilo se nastavku implemetacije istog i na ostala preduzeća u sastavu „Elektroprivrede RS“. SAP informacioni sistem u svim preduzećima u sastavu „Elektroprivrede RS“ implementiran je i pušten u produkcioni rad 1. januara 2015. godine.

NN: Šta uvođenje SAP-a znači za „Elektroprivredu RS“?

ŠUPIĆ: SAP informacioni sistem je zamijenio preko 25 nekompatibilnih i neuvezanih informacionih sistema i time sva preduzeća povezao u jedinstven integrisani informacioni sistem. Slikovito rečeno, umjesto ranijih 25 različitih neuvezanih informacionih sistema u pojedinim preduzećima tipa „peglice“, „fića“, juga i slično, sada sva preduzeća u sastavu „Elektroprivrede RS“ rade u jedinstvenom SAP informacionom sistemu, koji ima rejting mercedesa u oblasti sveobuhvatnosti poslovnih informacija.

Uvođenjem SAP informacionog sistema omogućeno je bolje upravljanje resursima i poslovnim procesima, bolja kontrola i transparentnost poslovanja u „Elektroprivredi RS“. Unaprijeđena je i modernizovana poslovna praksa, čime smo se pridružili vodećim evropskim elektroprivrednim preduzećima, koja su takođe korisnici SAP poslovnih rješenja.

NN: Ko je izvršio implementaciju SAP projekta i za šta je „Elektroprivreda RS“ dobila medalju i od koga?

ŠUPIĆ: Implementaciju SAP informacionog sistema izvršile su kompanije „Atos“ i „Lanaco“. Kompanija SAP je dodijelila „Elektroprivredi RS“ srebrnu medalju u kategoriji „Poslovnih transformacija“ za kvalitet implementacije SAP projekata za 2015. godinu, realizovan u matičnom i 11 zavisnih preduzeća.

Nagradu je dodijelio međunarodni žiri, sačinjen od predstavnika SAP-a i spoljnih stručnjaka. Žiri je ocjenjivao preko 10 principa kvaliteta u implementaciji poslovnog softvera kompanije SAP, koja je svjetski lider u oblasti poslovnih informacionih sistema. U konkurenciji za dodjelu nagrada bilo je 14 projekata iz kompanija koje posluju na teritoriji centralne i istočne Evrope, (Češka, Poljska, Mađarska, Bugarska, Srbija i Bosna i Hercegovina), među kojima su i kompanije iz Evropske unije. To je još jedna potvrda i priznanje da je „Elektroprivreda RS“ uspješna u procesu transformacije i primjene novih tehnologija i da se na pravi način nosi sa svim izazovima u savremenim uslovima poslovanja.

NN: Da li je implementacija SAP-a bila zahtjevna i šta je taj projekat obuhvatao?

ŠUPIĆ: Implementacija SAP informacionog sistema bila je zahtijevna, s obzirom na to da je bila neophodna implementacija u različitim poslovnim segmentima, rudnicima, termoelektranama, hidroelektranama, distribucijama i snabdijevanju, razvrstanim na 12 različitih geografskih lokacija, sa preuzimanjem podataka iz brojnih postojećih neintegrisanih i nekompatibilnih informacionih sistema i u uslovima promjena zakonske regulative, koja propisuje finansijsko izvještavanje u toku implementacije.

Kroz sam projekat implementacije  SAP-a sprovedena je obuka više od 600 korisnika, čime su značajno unaprijeđene kompetencije zaposlenih u „Elektroprivredi RS“. Ukupan napor uložen u ovaj projekat iznosi preko 30.000 radnih dana utrošenih, kako od strane implementatora tako i od strane zaposlenih. Projekat je obuhvatao uspostavljanje jedinstvene računarske infrastrukture kroz implementaciju centralnog „data centra“ i „disaster-recovery“ lokacije, uspostavljanje jedinstvene telekomunikacione infrastrukture, instalaciju SAP informacionog sistema na novu infrastrukturu, migraciju postojeće instalacije SAP sistema na novu infrastrukturu i SAP administraciju i osnovne sistemske komponente.

Projektom su obuhvaćeni sljedeći moduli: finansijsko računovodstvo (FI), kontroling (CO), upravljanje materijalima (MM), prodaja i distribucija (SD), poslovna inteligencija (BI) i u RiTE upravljanje održavanjem (PM).

Pomenutim modulima procesno su pokrivene oblasti: finansijskog računovodstva, upravljačkog računovodstva, nabavke, upravljanja zalihama, prodaje, fakturisanja, obračuna cijene koštanja, održavanja i planiranja održavanja postrojenja u RiTE  i poslovne inteligencije.

NN: Koji su ciljevi projekta?

ŠUPIĆ: Ciljevi projekta su optimizacija poslovnih procesa i efikasnije upravljanje resursima preduzeća integracijom poslovanja unutar jedinstvenog SAP sistema, obezbjeđenje efikasnog finansijskog menadžmenta, kako na nivou „Elektroprivrede RS“ kao cjeline tako i na nivou pojedinih preduzeća, unapređenje, standardizacija i harmonizacija poslovnih procesa i postavljanje stabilne osnove za budući razvoj informacionog sistema, kao jedne od ključnih pretpostavki za razvoj u narednom periodu.

NN: Koji su bili faktori uspjeha ovako značajnog i sveobuhvatnog projekta?

ŠUPIĆ: Faktori uspjeha ovog projekta su opredjeljenost uprava matičnog i svih zavisnih preduzeća za uvođenje savremenog i integrisanog informacionog sistema, znanje i iskustvo implementatora i veliko zalaganje, posvećenost i želja za uspjehom svih zaposlenih uključenih u realizaciju ovog  projekta.

NN: I na kraju, gospodine Šupiću, koje su buduće koristi od SAP-a?

ŠUPIĆ: Koristi uvođenja SAP informacionog sistema ogledaju se u standardizaciji, integrisanju i racionalizaciji angažovanih resursa u poslovnim procesima. To će doprinijeti efikasnijem upravljanju likvidnošću kroz jedinstvenu i pravovremenu evidenciju svih promjena u sistemu i unapređenje poslovnog izvještavanja, korištenjem najsavremenijeg informacionog sistema. Ovo se prvenstveno odnosi na efikasno praćenje, a time i smanjenje troškova robe, usluga i radova na svim nivoima. Blagovremene i pouzdane informacije će doprinijeti efikasnosti poslovanja i stvoriti menadžmentu uslove za efikasnije i kvalitetnije donošenje odluka u svakom pojedinom preduzeću, a time i „Elektroprivredi RS“ u cjelini.

Izvor: Nezavisne novine