“U zdravstvenom sistemu postoji višak nemedicinskog kadra kao što su kućni majstori, pravnici, ekonomisti, eksperati za istraživanje tržišta i razni menadžeri, a ne ljekari i medicinari zdravstvene njege”, upozoravaju iz Saveza studenata Medicinskog fakulteta Banjaluka.

Podsjetimo da je Vlada RS nedavno saopštila da se u RS ograničava se prijem novih radnika i produženje postojećih ugovora o radu za radnike na određeno vrijeme, u svim javnim zdravstvenim ustanovama i fondovima u RS.

Prema tome, za prijem novih radnika ili produženje postojećih ugovora o radu, neophodno je dobiti odobrenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz detaljno obrazloženje. U slučaju potrebe za određenim radnicima, javna zdravstvena ustanova ili fond podnosi zahtjev Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS za preraspodjelu radnika iz drugih javnih zdravstvenih ustanova ili fondova.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fond zdravstvenog osiguranja RS istovremeno neće doznačavati sredstva za plaće javnim zdravstvenim ustanovama za nove radnike i za produženje postojećih ugovora o radu za radnike koji su bili u radnom odnosu na određeno vrijeme bez saglasnosti resornog ministarstva.

Na osnovu ovih navoda o racionalizaciji zapošljavanja u zdravstvenom sistemu Republike Srpske, Savez studenata Medicinskog fakulteta Banjaluka je apsolutno saglasan da se u zdravstvenom sistemu treba izvršiti kompletna sistematizacija radnih mjesta i da se da na uvid javnosti koliko ljekara i kojih specijalizacija je potrebno zdravstvenom sistemu.

U zdravstvenom sistemu postoji višak nemedicinskog kadra kao što su kućni majstori, pravnici, ekonomisti, eksperati za istraživanje tržišta i razni menadžeri, a ne ljekari i medicinari zdravstvene njege. S tim u vezi predlažemo da se uvede rigorozna kontrola i zaustavi zapošljavanje nemedicinskog kadra u čitav sistem zdravstvene zaštite koji ne doprinosi sistemu nego stvara nepotrebne troškove. Takođe je poznato je da jedino stručni medicinski tehničari i ljekari specijalisti ‘donose novac’ svakoj pojedinačno ustanovi”, rekli su iz Saveza studenata Medicinskog fakulteta Banjaluka.

 

ZAPOŠLJAVATI NAJBOLJE STUDENTE

Ovim putem iniciraju da se nastavi pozitivna praksa zapošljavalja najboljih svršenih studenata Medicinskog fakulteta, koja je uvedena prije sedam godina u zajedničkoj saradnji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Medicinskog fakulteta Banjaluka, Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka kojoj se od prošle godine pridružio i Zavod za fizikalnu medicinu i rehabiliticiju „Dr Miroslav Zotović“.

Ovim aktivnostima će se smanjiti trend odlaska ljekara u zemlje Evropske unije, a studentima vratiti nada da vrijedi učiti i biti među najboljima. Takođe smo stava da apsolutnu prednost pri zapošljavanju diplomiranih medicinara zdravstvene njege imaju studenti koji su završili studijski program zdravstvena njega na Medicinskom fakultetu u odnosu na ekvivalentne diplomce sa privatnih visokoškolskih ustanova”, kažu studenti.

Razlozi su, prema njihovim riječima i više nego opravdani jer je “Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci javni fakultet čiji se studenti finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Vlade Republike Srpske, koja ulaže nemali novac u školovanje svakog pojedinačnog studenta. S tim u vezi je logično da diplomci čije je školovanje fininsirala Vlada, a koji su diplomirali na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, imaju prednost da se zaposle, na primjer u Univerzitetskoj bolnici Klinički centar koja je univerzitetska i nastavna baza Medicinskog fakulteta”, ističu studenti.

Predlažu da Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo prosvjete i kulture ozbiljno razmotre inicijativu da se u svim osnovnim školama u Republici Srpskoj uspostave stomatološke ambulante, čiji će stomatolozi brinuti o oralnom zdravlju učenika.

Prevencija bolesti zuba osnovaca bitno će smanjiti troškove na sekundarnom i tercijarnom nivou, kvalitet života i zdravlja nacije će se bitno popraviti, a ogroman broj nezaposlenih mladih stomatologa dobiti prvi posao i kroz rad vratiti društvu koje je uložilo ozbiljan novac u školovanje”, zaključuju iz Saveza studentata Medicinskog fakulteta iz Banjaluke.

 

Piše: Maja Isović,  Izvor: Portal Buka