Strijelac i Jarac je ljubavni par koji u suštini ima velike šanse za uspeh ali se ljubavna osećanja i strasti na početku ove ljubavne veze mogu razvijati postepenije i malo sporije. Ova bića mogu vremenom proširiti svet jedno drugom tako što će kroz ljubavnu vezu jedno drugom otkriti nove i potpuno drugačije poglede na život. U ovoj ljubavnoj vezi i Strelac i Jarac mogu uz dovoljno strpljenja i uz dovoljno spremnosti na uzajamna prilagođavanja i kompromise, dosta toga novog naučiti i pružiti jedno drugom i upoznati drugačiju i još lepšu stranu ljubavi kao i života uopšte.

Veseo, bezbrižan, nasmejan i optimističan Strelac koji je vatreni znak, unosi strast, svežinu i jake ljubavne emocije u ovu ljubavnu priču, tako da se Jarac gotovo nikada ne može zasititi ljubavi koje mu Strelac može priuštiti. Bez obzira na to što za Jarca važi da u ljubavi može biti zatvoreniji i rezervisaniji prilikom ispoljavanja nežnosti Strelcu uglavnom neće biti teško da se nastani u Jarčevom srcu, da ga svojom ljubavlju ugreje i da ga natera da mu se prepusti celim svojim bićem.

Ozbiljan, zreo, odgovoran i dostojanstven Jarac koji je zemljani znak, unosi stabilnost i čvrstinu u ljubavnu vezu sa Strelcem tako da se Strelac u ovoj ljubavnoj vezi može osećati kao da je u sigurnom skloništu. Jarac u ljubavnoj vezi sa Strelcem neretko predstavlja i čvrst oslonac i potporu i u finansijskom pogledu.

Strelac je po modalitetu promenljiv znak što ukazuje na njegovu nestalnu prirodu tj. na promenljivost njegovih osećanja i njegovog raspoloženja. Strelac povremeno može osećati snažniju potrebu za ostvarenjem veće nezavisnosti i veće slobode u ljubavnoj vezi iz razloga što ne voli da trpi bilo kakva ograničenja i okove tako da u takvim situacijama može dolaziti i do ozbiljnijeg narušavanja stabilnosti u ljubavi jer Jarac neće baš uvek pokazati dovoljno razumevanja za Strelčev avanturistički duh i za takve Strelčeve porive u ljubavi. Jarcu je u ljubavi najčešće potrebno ozbiljno obavezivanje i jasno definisana ljubavna situacija.

Jarac je po modalitetu kardinalan znak što ukazuje na njegovu snažnu želju i na istrajan duh u nameri da izdejstvuje pozitivne promene koje bi poboljšale kvalitet ljubavne veze sa Strelcem. U nekim situacijama Jarac međutim, može naići na veće poteškoće u slaganju sa Strelcem jer se Strelcu kao promenljivom znaku neće baš uvek svideti način na koji Jarac želi da neke stvari promeni u njihovoj ljubavnoj vezi. Naime, Strelac se u nekim situacijama može ozbiljno suprotstaviti Jarčevim zahtevima za nametanjem nekih suviše strogih pravila ili načela za koje Jarac smatra da bi Strelac trebalo da ih se pridržava u svom postupanju ukoliko želi da njihova ljubav opstane. Temperamentni Strelac u ljubavi često ne trpi bilo kakva uslovljavanja tako da ukoliko ne pronađu način da u takvim kritičnim momentima dođu do nekog kompromisnog rešenja, postoji izraženija opasnost i od prekida ljubavne veze.

Vladar Strelca je Jupiter dok je vladar Jarca Saturn. Udružene energije njihovih planeta vladara mogu doprineti postepenom širenju njihove ljubavi i dodatnom učvršćenju stabilnosti ljubavne situacije tako da uz održavanje vere i optimizma, uz dovoljno spremnosti na prihvatanje njihovih različitosti kao i uz dovoljno strpljenja, upornosti i istrajnosti mogu ostvariti dugotrajan sklad u ljubavi.

Autor: Olivera Petković
Izvor: www.astrum.co.rs