U cilju pružanja podrške razvoju poslovnih ideja mladih osoba u Bosni i Hercegovini, Inovacioni centar Banjaluka u partnerstvu sa BIT Centrom Tuzla i INTERA Tehnološkim Parkom Mostar realizuje program pod nazivom ”STARTUP AKADEMIJA”.

 

STARTUP AKADEMIJA predstavlja edukativno-mentorski program koji ima za cilj da mladim osobama, sa dobrim poslovnim idejama, pruži podršku u početnoj fazi njenog razvoja. Finansira se uz podršku Norveške ambasade u Bosni i Hercegovini, a biće realizovana u tri grada Banjaluka, Tuzla i Mostar.

Akademija pruža mladim, ambicioznim preduzetnicima, i onima koji to žele da postanu, priliku da steknu znanja i vještine koje su im potrebne kao i mogućnost da dalji razvoj poslovne ideje nastave u okviru poslovnog inkubatora Inovacionog centra Banjaluka, BIT centra Tuzla i INTERA Tehnološkog Parka Mostar.

Faze realizacije:

–               Prijava za učešće

Da biste se prijavili za učešće na akademiji potrebno je da popunite prijavu koja se nalazi na sljedećim linkovima:

a)         Banja Luka

b)         Tuzla

c)         Mostar

Rok za prijavu je 31.08.2015. godine.

Pravo učešća imaju pojedinci i timovi (od 18 do 30 godina) iz Bosne i Hercegovine, a broj učesnika akademije  je ograničen na 30 u svakom gradu.

–               Odabir učesnika

Odabir učesnika akademije biće zasnovan na kvalitetu poslovne ideje, a ključni kriterijumi koji će biti vrednovani su:

Potencijal poslovne ideje
Kompetencije pojedinca/tima
Tržišni potencijal
Inovativnost proizvoda
Odabir učesnika će trajati do 10.09.2015. godine.

–               Razvoj poslovne ideje

U periodu od 10.09. do 31.11. godine učesnici akademije će imati priliku da prođu desetodnevnu obuku na sljedeće teme:

a)         Razvoj poslovnog modela,

b)         Analiza tržišta i minimalno održivi proizvod,

c)         Istraživanje tržišta,

d)         Finansije,

e)         Marketing i brendiranje,

f)          Prezentacione vještine,

g)         Vještine pregovaranja.

Uporedo sa pohađanjem obuka učesnici će raditi na razradi svoje poslovne ideje i izradi poslovnog modela. Takođe, učesnici će imati priliku da razgovaraju sa uspješnim preduzetnicima iz BiH i regije koji će im pružiti mentorsku podršku prilikom razrade poslovnih ideja.

–               Demo dan

Nakon završenog edukativnog dijela svi učesnici će imati priliku da svoje poslovne ideje prezentuju komisiji koja će odabrati najbolju poslovnu ideju.  Prezentacije poslovnih ideja će biti organizovane zasebno za svaki grad.

Nagrada:

Najbolje poslovne ideje iz tri grada, Banja Luka, Tuzla i Mostar, dobiće sljedeće nagrade

10.000,00 KM za razvoj poslovne ideje

Iznos novčane nagrade će pobjednicima biti uručen nakon registracije preduzeća, a navedena sredstva mogu biti utrošena za sljedeće aktivnosti:

a)     Istraživanje i razvoj,

b)     Zaštitu intelektualnog vlasništva,

c)     Nabavku opreme neophodne za odvijanje poslovnog procesa,

d)     Pripremu i proizvodnju prve serije proizvoda,

e)     Nabavku specijalizovanih računarskih programa,

f)      Marketinške aktivnosti.

Odlazak na Pioneers Festival 2016

Pioneers Festival predstavlja jedan od najvećih i najbitnijih evropskih startup događaja koji okuplja preko 2.500 učesnika. Pioneers Festival se održava od 23.05. do 25.05.2016. godine.

Ulazak u poslovni inkubator

Ulaskom u poslovni inkubator pobjednici dobijaju paket podrške koji se sastoji od:

a)     Kancelarijskog prostora po povlaštenim uslovima,

b)     Usluga poslovnog savjetovanja,

c)     Usluga povezivanja sa partnerima u zemlji i inostranstvu,

d)     Usluga posredovanju pri traženju investitora.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte:

Inovacioni centar Banjaluka

Tel: 051/340-600

e-mail: [email protected]

BIT centar Tuzla

Tel: 035/304-651

e-mail: [email protected]

INTERA Tehnološki Park Mostar

Tel:036/327-972

e-mail: [email protected]

 

Izvor: etrafika.net