И данас је у Црној Гори изузетно наглашена и традиционално очувана припадност старој племенској структури становништва

Црногорска племена, односно племенско друштво је аутентична творевина са својим уређењем, територијом и својом патријархалном културом. Племена су поникла на рушевинама феудалног друштва која се развијала под снажним утицајем културног и историјског насљеђа средњевјековне државе.

Племена су настала удруживањем породица које имају заједничко поријекло или претке. По народном схватању, племе је заједница неког становништва које је потекло од једне породице или од једног лица. На овој основи у народу су настала предања о родоначелницима разних племена у Црној Гори и Херцеговини. На заснованост оваквих схватања указују и патронимички називи племена.
12573231_144170089293018_1074492743246309706_n
Јован Цвијић, у свом капиталном дјелу “Балканско полуострво”, каже: “Племена у границама Црне Горе дијеле се у двије групе. Једно су црногорска племена, тј. племена старе, историјске Црне Горе, између долине ријеке Зете и Скадарског језера с једне и Боке Которске с друге стране. Насељавају четири нахије: Катунску, Љешанску, Ријечку и Црмничку. Друга група заузима углавном највишу област зелене зоне, између ријеке Зете и отприлике ријеке Лима. У њој се разликују херцеговачка племена и племена “седморо Брда”. И једна и друга назваћемо рашким племенима, пошто је већина од њих у области некадашње Рашке”.

Племена Старе Црне Горе

Као што је већ поменуто, Стару Црну Гору чине четири нахије: Катунска, Љешанска, Ријечка и Црмничка. Свака од њих се дијели на племена:

Катунска нахија има девет племена: Цетиње, Његуши, Ћеклићи, Бјелице, Цуце (Веље и Мале), Озринићи (Чевљани), Пјешивци (Горњи и Доњи), Загарач (Горњи и Доњи) и Комани (Комани у ужем смислу и Бандићи);

Љешанска нахија у недовршеном племенском груписању има “племена”: Дражевина, Градац и Буроње;

Ријечка нахија има пет племена: Косијери, Добрско село, Цеклин (Горњи и Доњи), Љуботињ (Горњи и Доњи), Грађани,

Црмничка нахија се дијели на: Подгор, Дупило, Брчели, Сотонићи, Глухи До, Лимљани и Бољевићи

Племена “седморо Брда”: Бјелопавлићи (Вражегрмци, Мартинићи, Павковићи и Петрушиновићи),
Пипери (Црнци, Стијена и Ђурковићи), Братоножићи, Кучи, Ровца, Морача (Горња и Доња) и
Васојевићи (докомски и прекокомски).

Стара Херцеговачка племена се простиру на територији Црне Горе су: Дробњаци (са Језерима), Ускоци, Пива, Шаранци, Никшићи, Бањани, Грахово, Кривошије.

Племена Приморја
Племена на Приморју: Грбаљ и Паштровићи са Брајићима, Маинама и Поборима.

Племена Брда и Херцеговине

 

Извор: montenegrina.net/wikipedia/volimpodgoricu.me