У Републици Српској за 8 мјесеци ове године забиљежено је 225.985 долазака туриста, који су остварили 528.770 ноћења.

Број долазака туриста у Српску у августу 2017. у односу на исти мјесец претходне године већи је за 12,7 одсто, а број ноћења за 9,1 одсто.

Поводом Свејтског дана туризма из ресорног министарства наглашавају димензију одрживог развоја туризма коју промовише и овогодишња званична тема „Одрживи туризам, инструмент развоја“.

У Министарству трговине и туризма РС истичу да су у Стратегији развоја туризма као четири стратешка циља назначили усаглашавањЕ развоја туризма, заштитУ животне средине и социјалнИ аспект што, како се наглашава, представља основу одрживог развоја.

Извор: РТРС