Predstavljanje zbornika i časopisa, u petak, 21. juna u 19.00 časova, upriliči će se  u Galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju, u okviru održavanja Druge naučne konferencije Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma, koja se održava povodom obilježavanja jubileja Osam vijekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve održati u Trebinju, od 21. do 22. juna 2019. godine.

U 19 časova  predstaviće  Zborniku radova “Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma“, u organizaciji Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

O zborniku će govoriti: akademik Jasmina Grković-Mejdžor (Filozofski fakultet Novi Sad), dr Srđan Rudić (Istorijski institut Beograd) i prof. dr Zorica Nikitović (Filološki fakultet Banja Luka),

U 19:30 časova planirala je pomocija izdanja U ZNAКU VELIКIH JUBILEJA, u organizaciji Centra za crkvene studije, Međunarodnog centra za pravoslavne studije i Centra za Vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu. Na promociji izdanja će govoriti: prof. dr Zorica Nikitović, doc. dr Кristina Mitić i prof. dr Dragiša Bojović.
1. „Srpska kraljevstva u srednjem veku“ (povodom osam vekova srpske državnosti)
2. Tematski broj časopisa Crkvene studije “Sveti Sava i osam vekova Srpske crkve“ (povodom osam vekova od autokefalnosti)
3. Zbornik „Božidar Vuković i srpska knjiga u Veneciji“ (povodom pet vekova srpske knjige u Veneciji).

Predstavljanje Zbornika i promocija izdanja biće upriličeni zahvaljujući saradnji Organizacionog odbora naučnog skupa “ Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma“ i Muzeja Hercegovine u Trebinju.

HP, jun 2019.