Средњошколци у Српској могли би већ од идуће школске године добијати „плату“ за праксу код послодаваца, посебно они који по завршетку основне школе наставе да се школују за неко од привредних занимања.

Предвиђено је то Програмом економских реформи РС за период 2018-2020. године, гдје је као кључна мјера Владе РС у области образовања и вјештина наведено унапређење повезаности образовања и тржишта рада.

– Први корак је квалитетније креирање уписне политике у средњим школама и на високошколским установама. План уписа треба бити одраз привреде РС – наведено је у овом документу.

Осим обезбјеђења плаћене праксе за средњошколце, овим програмом мјера у идућој години превиђено је и усвајање Закона о средњем образовању и васпитању, те доношење правилника о плану уписа за наредну школску годину.

– Влада и послодавци ће се договорити о начину опремања техничких школа, а посебна пажња биће посвећена повезивању привреде и школа, да би обезбиједили спровођење праксе за дефицитарна занимања – истакнуто је у овом документу.

Наведено је да ће повећање ефикасности образовања и тржишта рада у знатној мјери утицати на конкурентност привреде РС, чији је циљ смањење стопе незапослености, а допринијеће и атрактивности привреде за страна улагања.

Предсједница Актива директора средњих школа на подручју Приједора Валентина Совиљ је казала да је велика мотивација за сваког, па тако и за ученика, да буде макар и симболично плаћен за оно што привређује.

– То се показало као изврстан рецепт у земљама у Европи. Добар примјер система дуалног образовања је у Аустрији. У Србији је покренут овај систем образовања за трговце, надам се да ћемо и ми кренути истим путем – рекла је Совиљ.

Директор фабрике обуће „Санино“ у Дервенти Радован Пазуревић каже да се образовање коначно враћа на прави колосијек.

Послодавци већ дуже вријеме заговарају овакав систем школовања. Наша фирма је ранијих година имала стимулативни облик награђивања ученика на пракси, али се са тим престало због недовољног интересовања ученика да се школују за обућаре – рекао је Пазуревић.

Стандарди занимања

Програмом економских реформи у области образовања у 2019. години планирано је, између осталог, развијање 20 стандарда занимања, што представља попис свих послова које појединац обавља у одређеном занимању и попис вјештина потребних за њихово обављање. У 2020. години планирано је доношење програма континуиране обуке наставника у стручном образовању усклађено са потребама тржишта рада.

Извор: Глас Српске