Peti nastavak priručnika za lijepo ponašanje svakog muškarca koji prenosimo sa stranica magazina „Wannabe man“. Bonton je svakako knjiga koju nebismo trebali zaboraviti, jer smo svakodnevni svjedoci da je velikom broju ljudi odavno pala prašina na „priručnik lijepog ponašanja“, ako ga uopšte i imaju. U ovom dijelu saznajte nekoliko osnovnih pravila ponašanja na sportskim priredbama i u svakodnevnim situacijama. 

 

Na sportskim takmičenjima džentlmen je slobodan da poskakuje, navija i vikom bodri svoje favorite. Inače, dolikuje mu da mirno i ćutke prati tok utakmice. Ne izražava glasno negodovanje zbog pobede protivničkog tima, niti u slučaju pobede ekipe kojoj drži stranu omalovažava navijače iz suprotnog tabora.

Pri susretu sa tuđim psima, džentlmen ih nikada neće držati niti ih na bilo koji način izazivati.

Džentlmen nikada ne dotiče i ne ljubi tuđu decu, osim ukoliko nema za to (neiznuđenu) dozvolu. Isto tako, ničim ne izaziva njihovo neprikladno ponašanje.

Tokom kišovitih dana, džentlmen će uvek ponuditi ruku da pomogne osobi koja se nalazi pred problemom kako da savlada neku baricu.

kisobran wananbeman Džentlmen da budem: Džentlmen tokom svakog dana

Pročitajte i prethodne savjete iz rubrike „Škola za džentlmene“