Džentlmen će se rukovati sa svim osobama s kojima se upoznaje, kao i sa poznanicima s kojima se srece na nekoj zabavi, prijemu, u pozorištu i pri dolasku u crkvu ili neki drugi verski hram. Ipak, pravi džentlmen poštovaće pri tom i neka pravila. Prilikom predstavljanja nekoj starijoj osobi ili nekoj uglednoj ličnosti džentlmen nikada ne pruža ruku prvi: naprosto čeka da novi poznanik prvi izrazi nameru da se s njim rukuje. Ukoliko do rukovanja dođe, umereno stiska pruženu ruku čitavim dlanom, ne samo vrhovima prstiju, i dva ili tri puta blago je protrese. Ruku pušta čim je rukovanje obavljeno.

rukovanje2 Džentlmen da budem: Džentlmen i rukovanje

Isto tako, džentlmen nikada ne pruža prvi ruku nekoj dami: isključivo je na njoj da odluči da li želi da se sa njim rukuje. U svakom slučaju, ukoliko do rukovanja dođe džentlmen će joj samo kratko, blago stisnuti ruku, nipošto je ne tresući ili je povčaći gore i dole. Ukoliko mu dama ne pruži ruku, džentlmen će se ograničiti na lako klimanje glavom ili veoma blagi naklon.

Ruku koja mu je pružena radi rukovanja istinski džentlmen nikada neće odbiti. Takav postupak u društvenim ili poslovnim prilikama shvata se kao izraz najvećeg nevaspitanja, a može se protumačiti i kao ozbiljna uvreda.

 

PROČITAJTE I OSTALE TEKSTOVE IZ RUBRIKE „Škola za džentlmene“

 

Izvor: Wannabe man