Савез синдиката Републике Српске (РС) тражи повећање плата, које у Републици Српској нису расле више од 10 година, што је, сматрају, један од основних разлога због којег радници напуштају ове просторе у потрази за бољим животом и условима рада.

– У условима када је дошло до раста БДП-а, индустријске производње, извоза, покривености увоза извозом с једне стране и стагнације односно смањења плата с друге стране, оправдан је захтјев радника и Синдиката за растом зарада, укључујући и најнижу плату – став је Синдиката, који ће предложити да се уврсти у владин документ „Економске реформе РС за период 2018. – 2020. годину“

Подсјећају на ниска примања запослених у привредним и услужним дјелатностима те наглашавају да је животни стандард, а тиме и квалитет живота радника и њихових породица, на изузетно ниском нивоу, јер није дошло до смањења трошкова живота.

Синдикалци траже усвајање новог или измјене и допуне постојећег закона о раду као и  закључивање колективних уговора.

Евидентно је, тврде, да реформа радног законодавства није донијела ништа ново, посебно не на тржишту рада и заштити права запослених.

-Закон о раду уништио је до тада солидно развијен социјални дијалог, а колективно преговарање претворио у монолог радника и синдиката. Анализа примјене закона о раду у РС показала је да је положај радника знатно лошији него у претходном периоду – сматрају у Савезу синдиката Републике Српске.

Указују и да је потребно предузети све мјере и активности с циљем растерећења привреде у корист повећања плата радника и бољег пословног амбијента те на сузбијању сиве економије.

-Домаћи стручњаци из области рада и економије процјењују да је број радника који раде на црно у РС око 80.000 (30 посто укупног броја запослених у РС). С циљем сузбијања сиве економије потребно је донијети нови закон о инспекцијама (концепт закона мора дати могућност повећања броја инспектора рада који су непоткупљивих, стручни и са већим овлаштењима), те досљедно примјењивати закон о пореском поступку с посебним акцентом на подзаконска акта која треба допунити и пооштрити – наглашавају у Савезу синдиката.

Од Владе РС тражи да у потпуности реализује Програм социјалног збрињавања свих радника, који су у процесу приватизације и стечаја предузећа остали без посла и да ова мјера буде потврђена у буџету. На повезивање радног стажа у оквиру Програма социјалног збрињавања од 2011. године чека 12.163 радника за шта је потребно 51.988.670 КМ.

У току 2016. године ријешено је или је дјеломично ријешено захтјева за свега 570 радника за шта је утрошено 1.547.926 КМ.

Траже да се усвоји и закон о обавези РС да уплати доприносе свим радницима којима то послодавци нису уплатили, без обзира на структуру власништва капитала.

Према подацима којима располаже Савез синдиката РС, за више од 25 посто радника нису уплаћени доприноси.

Очекују и да се одмах у скупштинску процедуру, поново упути закон о спречавању злостављања на радном мјесту.

-Према истраживању Савеза синдиката РС, које је проведено на репрезентативном узорку, и то код послодаваца гдје имамо формиран синдикат, за сваког другог радника посао који раде је стресан. Према посљедњим подацима сваки шести радник трпи притиске од послодавца и претпостављених, а 11 посто радника пије антидепресиве због ситуације на послу и у вези посла. Нажалост, за заштиту радника у оваквим случајевима потребна је адекватна законска регулатива – тврде из Савеза синдиката РС.

Извор: rtvbn.com