Izmjene i dopune Zakona o uređenju prostora i građenju RS stupile su na snagu početkom ove godine, kojim je svim bespravnim graditeljima ostavljen rok do 31. decembra 2016. da u jedinici lokalne uprave podnesu zahtjev za legalizaciju objekta i to obave po simboličnim cijenama.

 

 

Potvrdila je to Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, za agenciju Srna.

Za legalizaciju će fizička lica izdvojiti minimalno 100 KM, dok će za pravna lica ova naknada iznositi do 2.000 KM.

Kako je Golićeva napomenula, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju, u dijelu koji se odnosi na legalizaciju bespravno sagrađenih objekata u RS,  usaglašen je i sa odlukom Ustavnog suda RS, a kojom su osporene pojedine odredbe Zakona o uređenju prostora i građenju, odnosno kojom su bili propisani popusti i olakšice za pojedine socijalne kategorije građana kod plaćanja naknade za legalizaciju.

„U izmijenjenom tekstu zakona ostaje odredba kojom porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi prve i druge kategorije neće plaćati naknadu za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata ni po simboličnim cijenama koje su predviđene za sve druge kategorije, dok se svi objekti koji su bespravno sagrađeni do 1980. godine, prema ovom zakonu,  smatraju legalno sagrađenim“, naglasila je Golićeva za Srnu.

U RS je, prema posljednjim podacima resornog ministarstva, oko

80.000 bespravno izgrađenih objekata, a od tog broja svega 20 odsto njih je dosad podnijelo zahtjeve za legalizaciju.

Ove izmjene rađene su na primjeru zakonskog rješenja Srbije, koja ima oko 1,5 miliona bespravno izgrađenih objekata koje treba legalizovati.

Stanislav Brkić, predstavnik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila, koji je pregovarao sa resornom ministarstvom tokom priprema izmjena i dopuna Zakona, ocijenio je nove okolnosti prihvatljivim za sve.

Zdravka Karlica, predsjednica Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Prijedora, kazala nam je da je u ovoj opštini ostalo još oko 70 zahtjeva za legalizaciju kod kategorija  porodica poginulih boraca i RVI.

Mnogi su već u postupku, kaže ona, te podsjeća na dosadašnje probleme koje su imali.

„Naknade koje su se plaćale na osnovu kvadrature objekta bile su nerealno visoke za ovu kategoriju stanovništva. Zbog toga smo se mi godinama zalagali da porodice poginulih i RVI budu oslobođeni plaćanja, jer jednostavno nemamo sredstava za tako nešto. Dobro je da su nadležni imali sluha i  žao mi je jedino što neće biti obeštećenja onima koji su iz straha da ne umru i ne naprave problem ostatku porodice platili legalizaciju po dosadašnjim cijenama“, napomenula je Karlica.

A kad su u pitanju detalji zakona, neće se moći legalizovati objekti koji su izgrađeni na zemljištu nepovoljnom za građenje, kao što su klizište, močvarno zemljište, zemljište izloženo poplavama i drugim elementarnim nepogodama i slično, te objekti izgrađeni u koritima rijeka i na drugim mjestima na kojima se ne može graditi.

Neće se moći legalizovati ni objekti čija je gradnja započela nakon stupanja na snagu Zakona o uređenju prostora i građenju od juna 2013. godine.

Fiksna naknada po kvadraturi objekata

  • Do 100 metara kvadratnih –  100 KM
  • Od 100 do 200 metara kvadratnih – do 500 KM
  • Od 200 do 300 kvadrata – 1.000 KM
  • Stambeno-poslovni objekti od 300 do 400 kvadrata – 2.000 KM

Izvor: Nezavisne novine