U poslijednje vrijeme zabilježene su neobične promjene u ponašanju automobila kada se njihovi vlasnici vraćaju sa putovanja u Hercegovinu.

Kada se Marko vraćao iz Beograda, negdje iza Foče prema Trebinju, osjetio je lagano poskakivanje njegovog Ford Fokusa. Što se više približavao Tjentištu skakutanje je postalo sve intezivnije i turbulentnije.

Marko nije shvatao šta njegov ljubimac osjeća prema Hercegovini dok mu se nije ovo desilo. Odlučio je da u njega od sada ne sipa lož ulje.

Sličan primjer desio se i Nemanji iz trebinjskog naselja Zasad sa njegovim Pasatom. Nemanja se vraćao iz Širokog preko Stoca i Ljubinja. Odmah iza Stoca na putu prema Žegulji počelo je radosno skakutanje Pasata.

Nemanja je jedva kontrolisao radost njegovog Pasata, skoro da je izgubio kontrolu nad njim. Pasat je toliko bio oduševljen da nije prestajao sa skakutanjem dok nisu došli kući.

Sve više ljudi primjećuje ove neobične promjene, pa se postavlja pitanje da li je to što su automobili postali skoro kao članovi porodice jer svi su u familiji po deset i više godina, ili je jednostavno problem u putevima.

Autor: Chuppo

(Uputstvo za upotrebu: Tekst je satiričnog karaktera, a ilustracija plod foto-montaže nastale kao poseban osvrt na stvarne događaje u našem okruženju)

Hercegovina Promo, jun 2016.