Управа за индиректно опорезивање (УИО) БиХ узела је око 14 милиона КМ од грађана и фирми у БиХ само да би им одговорила на питања и разјаснила недоумице у вези законских прописа и наплате индиректних пореза, пише пословни портал capital.ba.

 На рачун Јавног трезора БиХ за десет година од грађана УИО наплатила је 13,8 милиона КМ на конто такси за поднесак, те 200 хиљада КМ такси за давање мишљења из области индиректних пореза.
Да би добили информације из УИО, порески обвезници морају поднијети захтјев за мишљење, за шта се плаћа административна такса која кошта 50 КМ, те административна такса на поднесак у износу од 10 КМ.

У УИО кажу да грађани најчешће траже информације из области ПДВ-а, односно у вези права на одбитак улазног пореза, промета непокретности, „префактурисавања“, услуге плаћања дуга и факторинга…

Наплаћују посао за који су плаћени

У преводу, институције који су већ плаћене из буџета тај исти посао додатно наплаћају грађанима који траже званично тумачење прописа да би били сигурни да неће прекршили закон.

Бесмисао наплаћивања посла за који си већ плаћен из државног буџета увидјела је Привредна комора Републике Српске, која је предлагала је да се међу мјерама економске политике нађе и укидање наплаћивања одговора.

Са њима се слаже и директор ревизорске куће Делоитте Бањалука Ранко Травар који су, каже, и сами повремено присиљени од Пореске управе Републике Српске и УИО БиХ тражити тумачења законских прописа. Приликом ревизија често утврде да су закони неусклађени, супростављени, нејасни, због чега су присиљени тражити стручно мишљење из надлежних институција.

„То би могло бити и јефтиније. Они се финансирају из пореза и један су од буџетских корисника. То би требали радити бесплатно, јер су они сервис грађана“, нагласио је Травар.

У ревизорским извјештајима Делоитта уобичајен је додатак да често постоје разлике у мишљењу међу државним министарствима и организацијама везано за правну интерпретацију законских одредби што може довести до неизвјесности и сукоба интереса.

„Пореске пријаве, заједно са другим областима законског регулисања (на примјер: питања царина и девизне контроле) су предмет прегледа и контрола од више овлашћених органа којима је законом омогућено прописивање јако строгих казни и затезних камата. Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Као резултат изнијетог, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата.“

Унија удружења послодаваца Републике Српске осуђује овакву праксу, те се нада да ће она у наредном периоду бити сведена на минимум.

„Овакви примјери не доприносе расту повјерења и задовољства грађана у односу на институције. Свакако да у  наредном периоду треба учинити све да се на најмању могућу мјеру сведу овакве врсте давања грађана и пословне заједнице. Пословна заједница, а вјерујемо и цјелокупно друштво, требају ефикасне и транспарентне  институције“, каже директор Уније Саша Аћић.

Из УИО БИХ наводе да се административне таксе плаћају за списе и радње у управним стварима као и за друге предмете и радње код институција Босне и Херцеговине, сходно члану 2. Закона о административним таксама.

„Такса из тарифног броја 83. односи се на захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве, поднеске, а такса из тарифног броја 95. односи се на мишљење о правима и обавезама учесника у поступку прикупљања индиректних пореза, које издају органи управе за индиректно опорезивање, на захтјев странке“, наводе из УИО БиХ, те додају да поред обавезујућих мишљења УИО даје и писмене информације, које се плаћају 50 КМ.

Информисање маилом бесплатно

Захтјев за информацију може се послати и на маил УИО БиХ инфо@уино.гов.ба, а у том случају се објавјештење добија у краћем временском року и не плаћа се административна такса.

Мишљење министарства кошта 30 КМ

Мишљење 50 КМ наплаћују и у Пореској управи Федерацији БиХ. За разлику од њих, у Пореској управи РС рекли су нам да се пружање одговора у овој институцији више не плаћа, откад је 2011. године усвојен Закон о пореском поступку, док је ранија накнада за пружање информације била до 50 КМ. Сада обвезници став Пореске управе добијају бесплатно путем званичног веб сајта. У предузећима кажу да је ово добар начин, али се жале на споро добијање одговора који некада знају чекати и до два мјесеца.

Како су нам навели у Министарству финансија ФБиХ, порески обвезници од њих бесплатно добијају одговоре на питања, док Министарство финансија Републике Српске наплаћује давање мишљења о одређеним питањима.

„Мишљење које се наплаћује односи се на аутентично тумачење законских одредби, у складу са Законом о административним таксама и износи 30 КМ“, рекли су нам у Министарству финансија Републике Српске, али су одбили саопштити колико су новца по том основу до сада наплатили од грађана Републике Српске.

Извор: capital.ba