Министарство саобраћаја и веза Републике Српске (РС) ради на изради закона о електронским комуникацијама, којим ће се регулисати та област у дијелу који је у надлежности ентитета, с циљем да се уграде европске директиве које регулишу тај сектор.

У ресорном ентитетском министарству сматрају да стање у области телекомуникација у РС-у, у погледу развоја нових услуга и технологија, прати свјетске трендове те да се примјењују технолошка достигнућа у овој области. -Интернет саобраћај као и друге промјене које прате тај вид комуникације, због све већих захтјева у погледу брзине протока у приступној мрежи, намећу потребу да се у наредном периоду осигурају веће могућности протока, односно веће брзине у односу на садашње стање – наведено је у Информацији о стању у области телекомуникација у РС-у, коју је недавно усвојила ентитетска влада.
У том документу се прецизира да је у фиксној телефонији „Телеком Српске“ у 2015. години забиљежио пад корисника од шест одсто, док је у мобилној телефонији присутан раст од 1,4 одсто у односу на 2014.
Највећи пораст броја корисника од 2,4 одсто остварен је у области АДСЛ (Асyметриц Дигитал Субсцрибер Лине), а за интернет услуге стопа пенетрације је 16,37 посто.
Заступљеност фиксне телефоније у РС-у, у односу на процјењени број становника, износи 21,30 одсто, док је пенетрација мобилне телефоније 92,50 одсто за 2015. годину. Тржиште телекомуникација у БиХ либерализовано је почетком 2006. године, те осим три водећа телеком оператора, дјелује још 13 оператора с дозволом за пружање фиксних јавних телефонских услуга, 85 оператора јавних електронских комуникационих мрежа и 71 интернет сервис провајдера.
Инвестициона улагања реализована у 2015. години представљају највећа улагања у посљедњих пет година у области телекомуникација РС-а и износе 107,05 милиона КМ.
Мобилну телефонију у БиХ карактерише дјеловање три доминанта оператера, БХ Телеком, Телеком Српске и ХТ Мостар, и шест алтернативних оператора.
За разлику од тржишта фиксне телефоније, на тржишту мобилне телефоније постоји већи степен конкуренције. Покривеност становништва БиХ широкопојасном мрежом је око 60 одсто, што се углавном односи на покривање великих урбаних средина.

 

Извор: Независне новине