Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi RS raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija za studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija koji studiraju u Republici Srpskoj i inostranstvu.

Ministar prosvjete i kulture u Vladi RS, Goran Mutabdžija, rekao je da su kategorije za koje se raspisuju konkursi kategorija uspješnih studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa, za koje je neophodan uslov prosjek ocjena iznad 8.5, kategorija ostali studenti i studenti sa invaliditetom.

„Nastojali smo da prilikom određivanja kvota uzmemo u obzir brojne parametre, pa smo napravili podjelu po oblastima obrazovanja i tako, na primjer, studenti medicine nisu konkurencija tehničkim ili društvenim naukama. Stavili smo akcenat na treći ciklus studija van Republike Srpske. Želja nam je da naši studenti ostaju ovdje, ali i da imaju mogućnost odlaska na doktorske studije u inostranstvo“, kazao je Mutabdžija.

Savjetnik ministra, Tanja Đaković, napomenula je da danas nije objavljen konkurs za stipendiranje studenata iz nerazvijenih opština, a razlog je što Ministartsvo uprave i lokalne samouprave još uvijek nije objavilo odluku o stepenu razvijenosti opština u Republici Srpskoj, pa će taj konkurs biti naknadno objavljen za ukupno 18 stipendija u ovoj kategoriji.

„Za uspješne studente biće ukupno dodijeljeno 730 stipendija, u kategoriji ostalih studenata prvog ciklusa studija dodijelićemo ukupno 236 stipendija, a studentima sa invaliditetom 16 stipendija. Minimalni prosjek ocjena za studente koji studiraju u inostranstvu je 9 i tu ćemo dodijeliti ukupno 70 stipendija i to 20 stipendija studentima prvog ciklusa, 20 stipendija studentima drugog ciklusa i 30 stipendija studentima trećeg ciklusa studija“, kaže Đaković.

Kriterijumi koji se boduju prilikom formiranja rang liste su uspjeh na prethodnom studiranju, upisana godina studija i socijalni status za kategoriju ostalih studenata. Tekst konkursa i prijavni obrazac možete pronaći na stranici Ministarstva prosvjete i kulture.

Ove godine, Ministarstvo dodjeljuje ukupno 1 000 stipendija koje će biti isplaćivane u trajanju od 10 mjeseci po 200 maraka mjesečno za studente koji studiraju u Republici Srpksoj, i jednokratno za studente koji studiraju u inostranstvu.

Rok za prijavu studenata je 28. novembar. Konkurisati mogu i studenti sa privatnih fakulteta, a Pravilnikom o stipendiranju predviđeno da ovi studenti dobijaju 10 odsto od ukupnog broja stipendija.

Izvor: eTrafika.net