Završetkom projekata izgradnje i opremanja Južnog krila i rekonstrukcije i opremanja Centralnog medicinskog bloka, kao i izgradnje novog objekta Sjevernog krila Univerzitetske bolnice Klinički centar (UB KC) Banjaluka, stanovnici ovog grada i RS, kao i zdravstveni radnici ove ustanove, nakon 40 godina dobiće sigurno jedan od najmodernijih objekata u zdravstvu.

To su poručili iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, iz kojeg ističu da rekonstrukcija UB KC Banjaluka predstavlja najznačajniji događaj u zdravstvu u posljednjih pola vijeka.

Rekonstrukcija se odvija u dvije faze. Prva faza se odnosi na rekonstrukciju i opremanje Centralnog medicinskog bloka, objekta površine oko 41.000 kvadratnih metara, i dogradnju novih 17.000 kvadratnih metara na lokaciji Sjevernog krila. To, kako nam je potvrđeno, znači sanaciju i opremanje svih klinika i odjeljenja koji su smješteni u postojećem objektu CMB-a, kao i završetak tri etaže koje do današnjeg dana nisu bile u funkciji.

Pacijenti će dobiti savremeno opremljene sobe sa unaprijeđenim sistemom komunikacije sa medicinskim osobljem, a sam objekat će zadovoljiti sve standarde energetske efikasnosti.

„Istovremeno, izgradnjom novog objekta Sjevernog krila biće stvoreni uslovi da Hirurgija, koja već dugo radi u teškim uslovima, preseli na zajedničku lokaciju na Paprikovcu. Tu će biti smješteno 12 modernih operacionih sala, Centralna jedinica za sterilizaciju, Centar za urgentnu medicinu i Patologija. Sve jedinice će biti opremljene adekvatnom medicinskom i nemedicinskom opremom“, kažu u Ministarstvu.

Ugovor za realizaciju projekta rekonstrukcije Centralnog medicinskog bloka, uključujući i dogradnju objekta na sjevernoj strani CMB-a, potpisan je sa kompanijom „Vamed Joint Venture“ iz Austrije. Vrijednost ugovora je 83.990.000 evra bez PDV-a, a finansiranje je obezbijedila Vlada RS iz kredita Evropske investicione banke.

Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, imenovao je Tim za praćenje realizacije ovog projekta, a koji ima zadatak da prati realizaciju ugovora, koordinira rad sa predstavnicima izvođača i o tome redovno obavještava ministra.

Druga faza, koja se odnosi na izgradnju Južnog krila Centralnog medicinskog bloka, uskoro će biti okončana.

„Završetkom ovog objekta konačno će biti omogućeno liječenje vanjskih ambulantnih pacijenata u specijalističkim ambulantama, čime će se smanjiti gužve i stvoriti bolji uslovi za rad sa  pacijentima, posebno što će se odvojiti pacijenti koji dolaze na ambulantni pregled od onih koji se nalaze na bolničkom liječenju“, kažu iz resornog ministarstva.

Inače, od 2010. godine u ovom objektu je u funkciji i Centar za radioterapiju koji predstavlja najsavremeniji centar za liječenje pacijenata zračenjem na cijelom Balkanu.

„U saradnji sa partnerima iz Koreje, a u skladu sa potpisanim ugovorom, 20 doktora iz UB KC Banjaluka prošlo je dodatnu edukciju u najprestižnijoj bolnici u Seulu kako bi se osposobili da rade na najsavremenijim aparatima koji će biti instalirani u ovoj zdravstvenoj ustanovi“, ističu iz Ministarstva.

Najmoderniji uslovi dijagnostike i liječenja

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS ističu da ulaganjem u najveću i najznačajniju javno-zdravstvenu ustanovu Republika Srpska dobija savremenu zdravstvenu ustanovu koja će pacijentima obezbijediti najmodernije uslove dijagnostike i liječenja.

„Svi zaposleni u ovoj ustanovi će svoje svakodnevne poslove obavljati u potpuno novim uslovima, moderno opremljenim prostorima i na najsavremenijoj medicinskoj opremi“, kažu iz resornog ministarstva.

Izvor: Nezavisne novine