Anketiranje u domaćinstvima koje, s ciljem formiranja novog Okvira za izbor uzorka, sprovodi Republički zavod za statistiku RS biće produženo do 23.10.2019. godine.

Anketa se provodi na teritoriji cijele Republike Srpske i vrše je akreditovani anketari Republičkog zavoda za statistiku RS.

Prikupljeni podaci se smatraju povjerljivim i koristiće se iskuljučivo za statističke svrhe u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske (Sl.gl. RS 85/03).

Izvor: Grad Trebinje