Foto: Hercegovina Promo

Jedan od simbola Trebinja, telekomunikacioni repetitor na planini Leotar koji svojim signalom opslužuje veći dio teritorije istočne Hercegovine. Smješten je na nadmorskoj visini od 1240 metara. Zanimljivo je da je planina Leotar ime dobila po komparativu grčke riječi „leios“(svijetao) – „leioteros” (svijetliji) što dovoljno govori o prisustvu starih civilizacija, Grka i Rimljana u ovim krajevima.