Poslije više od četiri decenije od izgradnje, preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici, u decembru je završilo prvu kapitalnu sanaciju kanala za prevođenje vode rijeke Trebišnjice, u dijelu kroz Republiku Srpsku.

Radovi na kanalu nekadašnje najveće ponornice, trajali su u skladu sa vremenskim i uslovima protoka vode, od novembra 2016. godine.

Betonska obloga kanala, od izgradnje 1974.godine, najveća oštećenja pretrpjela je tokom ratnih dejstava.

S obzirom na to da je riječ o osnovnom sredstvu preduzeća, za koje su, prije izgradnje, dobijene sve potrebne vodo-privredne saglasnosti, bila je neophodna sanacija.

– Imamo više benefita tim radovima. Smanjuje se gubitak vode u kanalu, obezbijedili smo veće količine vode za navodnjavanje, smanjili smo rizik od poplava povećanjem propusnog profila i nove količine vode za Donje hirozonte, nekadašnjeg zajedničkog sistema, pojasnio je Vedran Furtula, rukovodilac sektora investicione izgradnje, ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“.

Furtula je rekao da su, osim direktnih, sanacijom kanala dobijeni i indirektni efekti. Propusna moć betoniranog kanala rijeke Trebišnjice iznosi četrdeset pet metara kubnih u sekundi.

Za nešto više od godinu dana, cijelom dužinom korita rijeke Trebišnjice izgrađeni su pristupni putevi, kako bi mogle prići građevinske mašine. Gubici vode u kanalu iznosili su više od dvadeset pet odsto.

Pristupni i servisni putevi odskora su prateći dio kanala.U „Hidroelektranama na Trebišnjici“ su potvrdili da će sanirani kanal, u dijelu kroz Republiku Srpsku, stabilizovati dotok vode za PHE Čapljina.

– Išli smo do entitetske granice, do 43 kilometra po stacionažama, a ukupno smo vršili sanaciju 38 kilometara betonskog korita rijeke, dodao je Furtula.

Sanacija kanala i izgradnja pristupnih i servisnih puteva, preduzeće „Hidroelektrane na Trebišnjici“ koštali su 690.000 maraka, u što nije uračunat PDV.

Izvor: RTRS