Iako je Predstavnički dom Parlamenta BiH konstatovao da građani BiH plaćaju najviše cijene mobilnih usluga u regiji i zadužio Regulatornu agenciju za komunikacije da cijene tih usluga uskladi sa onima u regionu, od toga, po svemu sudeći, neće biti ništa.

 

 

U analizi Regulatorne agencije za komunikacije BiH, o kojoj će u utorak raspravljati poslanici Predstavničkog doma parlamenta BiH, između ostalog se navodi da operateri mobilne telefonije u BiH i svijetu na maloprodajnim tržištima nude široku paletu različitih usluga i tarifnih opcija koje nije moguće porediti.

„U pogledu ocjene ponuda operatera mobilne telefonije u BiH i zahtjeva za njihovo usklađivanje sa zemljama u okruženju, Agencija je stajališta da primjena mjera baziranih na metodi poređenja uslova na maloprodajnom tržištu u ovom slučaju nije prikladna i da ne može dati odgovarajuće rezultate“, navodi se u analizi RAK-a dostavljenoj paralmentu BiH.

Inače, parlament BiH prije više od šest mjeseci zadužio je RAK da u roku od 90 dana uskladi cijene mobilnih usluga sa onima u regionu, međutim to se nije dogodilo, a RAK ni u roku od 180 dana nije bio u stanju da sprovede ovaj zaključak.

Pred sjednicu Predstavničkog doma paralmenta BiH zasjedala je i Komisija za saobraćaj i komunikacije, koja je konstatovala da je nedopustiv ingnorantski odnos RAK-a prema paralmentu BiH.

Mladen Bosić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlmenta BiH, tokom rasprave na sjednici Komisije naglasio je da RAK mora da štiti interese građana, a ne mobilnih operatera u BiH koji se ponašaju na izrazito monopolistički način, jer pružaju najskuplje usluge u regionu.

Predrag Kovač, v.d. direktora RAK-a, koji je imenovan prije desetak dana, rekao je da prihvata obaveze koje su stavljene pred RAK, ali da ne želi da komentariše rad Savjeta RAK-a u prethodnom periodu.

Izvor: Nezavisne novine